Zöldség- és gyümölcstermesztő

Zöldség- és gyümölcstermesztő

Zöldség- és gyümölcstermesztő
Szakképesítés

> JELENTKEZÉSI LAP <

 

A zöldség- és gyümölcstermesztő képzés célja:

a zöldségtermesztő és gyümölcstermesztő zöldségnövényeket szaporít, ültet, zöldség palántát nevel, előállítja a gyümölcstermő növények szaporítóanyagát, telepíti azokat. Az ágazaton belül biztos faj- és fajtaismerettel rendelkezik. Termesztőberendezéseket, ültetvényeket létesít, tart fent, fejleszt. Öntözőrendszert telepít, üzemeltet. Különös hangsúlyt fektet a gyümölcstermő növények metszésére, koronaformák kialakítására és fenntartására. Tápanyag gazdálkodási és növényvédelmi tevékenységet folytat. Az agrotechnikai- és növényvédelmi munkákhoz használható gépeket, eszközöket, berendezéseket működteti és karbantartja. Megtervezi a termesztés munkafolyamatait, koordinálja azok elvégzését. A termesztett növényt jól ismeri, a növényfejlődési, és termesztési folyamatokat komplexen átlátja, minőségi terméket állít elő. Nyitott a fajtahasználat, termesztési lehetőségek, termesztőberendezések, öntözőrendszerek, termesztés során alkalmazandó eszközök, gépek esetében elérhető új ismeretek és eredmények iránt. Pontos, jól átlátható tervet, dokumentációt készít. A zöldségtermesztő ismeri a szakmai szoftverek használatát. Önálló zöldségtermesztő, gyümölcstermesztő vállalkozást alapít és működtet. Betartja a munka- és balesetvédelemre vonatkozó szabályokat.

A zöldség- és gyümölcstermesztő oktatásba való bekapcsolódás feltétele:

  • alapfokú iskolai végzettség,
  • egészségügyi alkalmasság (intézményünkben történik)

Zöldség- és gyümölcstermesztő tanfolyam jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

A zöldség- és gyümölcstermesztő tanfolyam zárásaként házi vizsga kerül szervezésre, melynek sikeres elvégzése után a résztvevőknek TANÚSÍTVÁNY-t állítunk ki mellyel a vizsgaközpontokban zöldség- és gyümölcstermesztő BIZONYÍTVÁNY szerezhető a zöldség- és gyümölcstermesztő szakképesítéshez előírt zöldség- és gyümölcstermesztő vizsga feltételek teljesítése után.

A szakmai képzéssel megszerezhető zöldség- és gyümölcstermesztő szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája):

A gyümölcs- és zöldségtermesztés a legrégibb termesztési ágazatok közé sorolhatók. Az elmúlt pár évtizedben azonban visszaesés volt tapasztalható mindkét ágazat termelési nagyságában. A munkaerőhiány ezt az állapotot tovább súlyosbítja. Azonban mind az okszerű fajta-használat, mind az új termesztéstechnológiai megoldások és fejlesztések lehetővé tennék a hazai gyümölcs- és zöldségtermesztés helyzetének javítását, visszaállítását.
A szakképesítés birtokában lehetőség nyílik gyümölcsültetvényekben, szabadföldi zöldség-termesztő üzemekben, hajtatott zöldségtermesztésben, illetve önkormányzati szervezésben álló üzemekben való elhelyezkedésre.
A képzés elvégzésével a résztvevők olyan alapszintű ismereteket szereznek, mellyel eredményes, precíz és önálló munkavégzésre lesznek képesek. Munkahelyükön nyitott, konstruktív szemléletükkel a minőségi termesztést tudják segíteni. Önálló vállalkozás létesítése és fenn-tartása terén is helyt tudnak állni.
A szakképesítés elősegíti a munkaerőhiány csökkentését és hozzájárul a hazai gyümölcs- és zöldségtermesztés helyzetének javításához.

Megnevezése: Zöldség- és gyümölcstermesztő
Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet ágazat
KEOR kód: 0811

Kérdésed van? Segítünk!

Csak előbb kattints ide.