Zöldség- és gyümölcstermesztő

Zöldség- és gyümölcstermesztő

Nyilvántartásba vételi szám: E/2020/000136
Azonosító szám: 08114003
Zöldség- és gyümölcstermesztő
Szakképesítés

A ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSTERMESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS szerezhető meg a 2021.01.01.-től már nem indítható Kertész OKJ helyett!

A zöldség- és gyümölcstermesztő képzés célja:

a zöldségtermesztő és gyümölcstermesztő zöldségnövényeket szaporít, ültet, zöldség palántát nevel, előállítja a gyümölcstermő növények szaporítóanyagát, telepíti azokat. Az ágazaton belül biztos faj- és fajtaismerettel rendelkezik. Termesztőberendezéseket, ültetvényeket létesít, tart fent, fejleszt. Öntözőrendszert telepít, üzemeltet. Különös hangsúlyt fektet a gyümölcstermő növények metszésére, koronaformák kialakítására és fenntartására. Tápanyag gazdálkodási és növényvédelmi tevékenységet folytat. Az agrotechnikai- és növényvédelmi munkákhoz használható gépeket, eszközöket, berendezéseket működteti és karbantartja. Megtervezi a termesztés munkafolyamatait, koordinálja azok elvégzését. A termesztett növényt jól ismeri, a növényfejlődési, és termesztési folyamatokat komplexen átlátja, minőségi terméket állít elő. Nyitott a fajtahasználat, termesztési lehetőségek, termesztőberendezések, öntözőrendszerek, termesztés során alkalmazandó eszközök, gépek esetében elérhető új ismeretek és eredmények iránt. Pontos, jól átlátható tervet, dokumentációt készít. A zöldségtermesztő ismeri a szakmai szoftverek használatát. Önálló zöldségtermesztő, gyümölcstermesztő vállalkozást alapít és működtet. Betartja a munka- és balesetvédelemre vonatkozó szabályokat.

A zöldség- és gyümölcstermesztő oktatásba való bekapcsolódás feltétele:

 • alapfokú iskolai végzettség,
 • egészségügyi alkalmasság

Zöldség- és gyümölcstermesztő tanfolyam jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

A zöldség- és gyümölcstermesztő képzés zárásaként házi záróvizsga kerül szervezésre, melynek sikeres kitöltése után a résztvevőknek TANÚSÍTVÁNY-t állítunk ki. A tanúsítvány birtokában a vizsgaközpontokban BIZONYÍTVÁNY szerezhető a szakképesítéshez előírt vizsgafeltételek teljesítése és vizsgadíj befizetése után.

A zöldség- és gyümölcstermesztő képzés során megszerezhető készségek, képességek:

 • Szaporítóanyagot állít elő, palántát nevel.
 • Talajelőkészítést végez.
 • Tápanyag gazdálkodási és növény-védelmi feladatokat lát el.
 • Növényápolási munkát végez.
 • Termesztőberendezést üzemeltet, karbantart.
 • Öntözőrendszert telepít, üzemeltet.
 • Termesztés során alkalmazott eszközöket használja, karbantartja
 • Termesztéstechnológiai tervet készít.
 • A termesztéstechnológia munkafolyamatait elvégzi.
 • Betakarítást, tárolást és áruvá készítést végez, irányít.
 • Betartja a munka-, baleset- és tűzvédelmi előírásokat.
 • Önálló vállalkozást alapít, működtet.
 • Számítógépes alkalmazásokat, internetet, elektronikus kommunikációt használ.
 • Szaporító anyagot állít elő, gyümölcsöst telepít.
 • Gyümölcsöst fenn-art, fejleszt.
 • Öntözőrendszert telepít, üzemeltet.
 • Fitotechnikai munkát végez.
 • Tápanyag gazdálkodási és növényvédelmi tevékenységet folytat.
 • Az agrotechnikai- és növényvédelmi munkákhoz használható gépeket, eszközöket, berendezéseket működteti és karbantartja.
 • Agrometeorológiai előrejelzésekre alapozva tervezi meg a termesztési munka-folyamatokat, készíti elő a gyümölcstermő növények fagyvédelmét.
 • A termesztéstechnológia munkafolyamatait elvégzi.
 • Betakarítást, tárolást és áruvá készítést végez, irányít.
 • Termesztéstechnológiai tervet készít.

A szakmai képzéssel megszerezhető zöldség- és gyümölcstermesztő szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája):

A gyümölcs- és zöldségtermesztés a legrégibb termesztési ágazatok közé sorolhatók. Az elmúlt pár évtizedben azonban visszaesés volt tapasztalható mindkét ágazat termelési nagyságában. A munkaerőhiány ezt az állapotot tovább súlyosbítja. Azonban mind az okszerű fajta-használat, mind az új termesztéstechnológiai megoldások és fejlesztések lehetővé tennék a hazai gyümölcs- és zöldségtermesztés helyzetének javítását, visszaállítását.
A szakképesítés birtokában lehetőség nyílik gyümölcsültetvényekben, szabadföldi zöldség-termesztő üzemekben, hajtatott zöldségtermesztésben, illetve önkormányzati szervezésben álló üzemekben való elhelyezkedésre.
A képzés elvégzésével a résztvevők olyan alapszintű ismereteket szereznek, mellyel eredményes, precíz és önálló munkavégzésre lesznek képesek. Munkahelyükön nyitott, konstruktív szemléletükkel a minőségi termesztést tudják segíteni. Önálló vállalkozás létesítése és fenn-tartása terén is helyt tudnak állni.
A szakképesítés elősegíti a munkaerőhiány csökkentését és hozzájárul a hazai gyümölcs- és zöldségtermesztés helyzetének javításához.

Megnevezése: Zöldség- és gyümölcstermesztő
Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet ágazat
KEOR kód: 0811


Elérhetőségek

Fehér-Strausz Tünde

KECSKEMÉT képzésszervező

oktatas+kecskemet@hidrakepzes.hu
+36-20-912-8011
+36-76-593-229
6000 Kecskemét, Kaffka Margit u. 1.

Pocsai Edit

BUDAPEST oktatásvezető

oktatas@hidrakepzes.hu
+36-20-912-8032
+36-1-426-0349
1108 Budapest, Harmat utca 208.