Bizonyítvány pótlás (másodlat)

Bizonyítvány pótlás (másodlat)

2010.01.29. előtt kiállított OKJ bizonyítványok esetén

A 2010.01.29-ét megelőző időszakban kiállított szakképesítő bizonyítványokról kérelemre - a törzslap alapján a vizsgaszervező, illetve ha a vizsgaszervező jogutód nélkül megszűnt vagy a vizsgaszervező iratai megsemmisültek, a kiállító vizsgaszervező székhelye szerint illetékes főjegyző állít ki bizonyítványmásodlatot (NEM A HIDRA Kft.!).

 

2010.01.29. után kiállított OKJ bizonyítványok esetén

2010.01.29-ét követően az elveszett, ellopott, megrongálódott vagy megsemmisült bizonyítványról a Pest Megyei Kormányhivatal állít ki bizonyítványmásodlatot.

 

Bizonyítvány másodlat kérelem letöltése

 

A PMKH Törzslapnyilvántartás elérhetősége:

E-mail: Torzslapnyilvantarto@pest.gov.hu

Kaluha Andrea
E-mail: Kaluha.Andrea@pest.gov.hu
Telefon: 70/502-54-57

Forrás: https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=237