Villámvédelmi felülvizsgáló

Villámvédelmi felülvizsgáló

Villámvédelmi felülvizsgáló
Szakképesítés

> JELENTKEZÉSI LAP <

 

A képzés célja:

A Villámvédelmi felülvizsgáló szakképesítéssel betölthető munkakörökhöz, foglalkozásokhoz szükséges ismeretek és kompetenciák elsajátíttatása, továbbá a résztvevők felkészítése az államilag elismert Villámvédelmi felülvizsgáló szakképesítés megszerzésére irányuló független akkreditált képesítő vizsgára, melynek sikeres teljesítése esetén Villámvédelmi felülvizsgáló államilag elismert képesítő bizonyítványt kapnak.

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • alapfokú iskolai végzettség
 • szakmai bizonyítvány megszerzésétől számított min. 3 év erősáramú gyakorlat igazolása
 • szakmai előképzettség
  • Villanyszerelő
   • 625 számú Villanyszerelő,
   • 503 számú Villanyszerelő,
   • 505 számú Villanyszerelő leágazásai
   • 506 számú Általános Villanyszerelő,
   • 07 2 7624 02 31 17 számú Villanyszerelő,
   • 33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő,
   • 07 2 7445 02 3 1 13 Villamosgép- és készülékszerelő
   • 33 5222 03 Villamosgép- és készülékszerelő
   • 33 5216 03 számú Villanyszerelő,
   • 34 522 04 Villanyszerelő
   • 4 0713 04 07 számú Villanyszerelő
  • Technikus
   • Villamosenergia-ipari technikus,
   • Épületvillamossági technikus,
   • Villamosgép és berendezési technikus,
   • Erősáramú gép és készülék gyártó technikus
   • 52 5422 01 Elektrotechnikai technikus,
   • 52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus,
   • 52 5422 03 Villamosgép- és berendezési technikus,
   • 07 5 3118 16 30 18 Villamosgép- és berendezési technikus,
   • 54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus,
   • szakközépiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány a következő bejegyzéssel: villamosenergiaipari munkák végzésére képesít.
   • 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus,
   • 5 0713 04 04 Erősáramú elektrotechnikus
  • Mérnök
   • Villamosmérnök (BsC, MsC), villamos üzemmérnök erősáramú szakon végzettek esetén, ha:
    • az oklevélben a következő szakirányok (ágazatok) valamelyike szerepel:
    • villamos művek,
    • villamos gépek,
    • villamos energetika,
    • épületvillamosítás

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

A tanfolyam zárásaként házi vizsga kerül szervezésre, melynek sikeres kitöltése után a résztvevőknek TANÚSÍTVÁNY-t állítunk ki mellyel a vizsgaközpontokban BIZONYÍTVÁNY szerezhető a szakképesítéshez előírt feltételek teljesítése után.

Készségek, képességek:

 • Külső és belső (norma szerinti és nem norma szerinti) villámvédelmet vizsgál felül a vonatkozó jogszabályoknak és vonatkozó szabványoknak megfelelően. E tevékenység részeként:
  • megvizsgálja és a felülvizsgálatban felhasználja a rendelkezésére bocsátott dokumentációt (villámsűrűség, tűzveszélyességi osztályba sorolás, épületek építészeti rajzai, az építmény helyszínrajza a csatlakozó fémes hálózatokkal, villámvédelem kiviteli és megvalósulási tervdokumentációja, érintésvédelmi, valamint erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgálatáról készült minősítő iratok, VVF jegyzőkönyvek, árnyékolási mérési jegyzőkönyvek, villámvédelmi rendszer karbantartási napló)
  • a meglévő dokumentációkat a tényleges állapottal összeveti, különös tekintettel a kiviteli tervben rögzített környezeti létesítési és használati paraméterek esetleges (külső - belső) változására;
  • ellenőrizi az épületek, építmények megvalósult villámvédelmi rendszerének osztályát és a villámvédelmi szintjét (LPL, LPS) a tervek alapján;
  • ellenőrzi az épületek, építmények megvalósult villám elektromágneses impulzusa elleni védelmi rendszerének osztályát (LPMS/SPM) a tervek alapján;
  • áttekinti a kockázat számítás bemenő paramétereit és a belső övezetek változatlanságát, ellenőrizi, hogy a számított kockázatok megfelelnek-e a jogszabályi követelményeinek;
  • felhívja a figyelmet a villámvédelmi dokumentációkban lévő esetleges hiányosságokra;
  • ellenőrzi, hogy a meglévő villámvédelmi rendszer (LPS) megfelel-e a szükséges villámvédelmi osztályra előírt értékeknek (anyag, geometria);
  • ellenőrzi, hogy a meglévő villám elektromágneses impulzusa elleni védelmi rendszer (LPMS/SPM) megfelel-e a szükséges villámvédelmi osztályra előírt követelményeknek (potenciálkiegyenlítés, védelmi készülékek, koordinálás, árnyékolások);
  • ellenőrzi a teljes villámvédelmi rendszer (LPS és LPMS/SPM) műszaki állapotát (állékonyság, szilárdság, felületvédelem, összecsatolások, korróziós állapot, árnyékolások bekötése, árnyékoló héjak folytonossága, belső villámvédelem, vezetők rögzítése, összekötése, védelmi készülékek üzemkészsége)
 • Villámvédelmi tervet, dokumentációt értelmez.
 • Villamos, méréseket végez (földelési ellenállás-méréssel ellenőrzi a földelések megfelelőségét; ellenőrizi a lépésés érintési feszültség elleni védelmet; szükség esetén a talaj fajlagos ellenállását megméri; folytonosság mérést, földelési hurokellenállás mérést végez). A mérések megkezdése előtt és végrehajtása során vizsgálja, elemzi és értékeli, a munkavégzéséhez kapcsolódó kockázatokat
 • Villamos és mechanikai kötéseket vizsgál, javít.
 • Felülvizsgálati, mérési jegyzőkönyvet, minősítőiratot készít.

A szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája):

Az épületeket (legyen az lakás és családi ház vagy irodai és ipari) és építményeket védeni kell a villám káros hatásai ellen. A villámvédelmi berendezéseket a használatba vételüket megelőzően, időszakosan, rendkívüli eseményt és átalakításukat követően felül kell vizsgálni. Fel kell tárni az esetlegesen előforduló hibákat, amelyeket ki kell javítani. Ehhez a munkaerőpiacnak társadalmi és gazdasági szempontból szüksége van villámvédelmi felülvizsgálói végzettséggel rendelkező szakemberekre. Tevékenységüket más szakmai szereplők nem tudják pótolni.

Megnevezése: Villámvédelmi felülvizsgáló
Ágazat megnevezése: Elektronika és elektrotechnika
KEOR kód: 0713

Kérdésed van? Segítünk!

Csak előbb kattints ide.