Villamos biztonsági felülvizsgáló

Villamos biztonsági felülvizsgáló

Villamos biztonsági felülvizsgáló
Hatósági hatáskörbe tartozó képesítő képzés

> JELENTKEZÉSI LAP <

 

 

Kiváltott RÉGI OKJ képzések:

 • OKJ 35 522 02 Erősáramú berendezések felülvizsgálója
 • OKJ 35 522 03 Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

A Villamos biztonsági felülvizsgáló képzés célja:

Épületek, építmények és egyéb létesítmények, szabadterek villamos biztonságtechnikai ellenőrzése, felülvizsgálata az áramütés elleni védelem és a szabványos (Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat VMBSZ) állapotának szempontjából a vonatkozó szabványok és jogszabályok, illetve dokumentáció szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzése és az ellenőrzés eredményének dokumentálása.

A villamos berendezések olyan részletes – a méréseket és azok számszerű eredményének kiértékelését is tartalmazó – különleges erősáramú villamos szakképzettséget igénylő ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az a vonatkozó szabványok vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldásokat tartalmazó műszaki előírások valamennyi kritériumát, továbbá a villamos berendezés első ellenőrzéskor és a rendszeresen ismétlődő időszakos vizsgálatok során végzett teljes körű felülvizsgálat, amely magába foglalja a villamos berendezés áramütés elleni védelmének és az általános szabványos állapotának vizsgálatát.

A villamos biztonsági felülvizsgáló (VBF) képzésbe való bekapcsolódás feltétele:

 • alapfokú iskolai végzettség
 • betöltött 21. életév
 • szakmai bizonyítvány megszerzésétől számított min. 3 év erősáramú gyakorlat igazolása
 • szakmai előképzettség
  • Villanyszerelő
   • 625 számú Villanyszerelő
   • 503 számú Villanyszerelő,
   • 505 számú Villanyszerelő leágazásai
    • 505-1 Erősáramú berendezés-szerelő,
    • 505-2 Épületvillamossági szerelő,
    • 505-3 Vasútvillamossági szerelő,
    • 505-4 Villamoshálózat-szerelő,
   • 506 számú Általános Villanyszerelő,
   • 07 2 7624 02 31 17 számú Villanyszerelő,
   • 33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő,
   • 07 2 7445 02 3 1 13 Villamosgép- és készülékszerelő
   • 33 5222 03 Villamosgép- és készülékszerelő
   • 33 5216 03 számú Villanyszerelő,
   • 34 522 04 számú Villanyszerelő
   • 4 0713 04 07 számú Villanyszerelő
  • Technikus
   • Villamosenergia-ipari technikus,
   • Épületvillamossági technikus,
   • Villamosgép és berendezési technikus,
   • Erősáramú gép és készülék gyártó technikus
   • 52 5422 01 Elektrotechnikai technikus,
   • 52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus,
   • 52 5422 03 Villamosgép- és berendezési technikus,
   • 07 5 3118 16 30 18 Villamosgép- és berendezési technikus,
   • 54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus,
   • szakközépiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány a következő bejegyzéssel: villamosenergiaipari munkák végzésére képesít.
   • 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus,
   • 5 0713 04 04 Erősáramú elektrotechnikus
  • Mérnök
   • Villamosmérnök (BsC, MsC), villamos üzemmérnök erősáramú szakon végzettek esetén, ha:
    • az oklevélben a következő szakirányok (ágazatok) valamelyike szerepel:
    • villamos művek,
    • villamos gépek,
    • villamos energetika,
    • épületvillamosítás

Villamos biztonsági felülvizsgáló tanfolyam jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

A villamos biztonsági felülvizsgáló tanfolyam elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki a résztvevőknek. A vizsgát szerződött partnerünk szervezi, melynek sikeres letétele után bizonyítványt kap a vizsgázó. A tanfolyam és a vizsgaesemény egyaránt nálunk kerül megszervezésre.

Villamos biztonsági felülvizsgáló oktatás (VBF tanfolyam) során megszerezhető készségek, képességek:

 • Áramütés elleni védelmet vizsgál felül a vonatkozó hatályos jogszabályoknak és érvényes szabványoknak megfelelően. E tevékenység részeként:
  • felismeri, hogy a felülvizsgálat tárgyát képező villamos berendezés létesítésére, ha volt felújítás, akkor a felújítására, mely jogszabályok, szabványok vonatkoznak;
  • megvizsgálja, és a felülvizsgálatban felhasználja a rendelkezésére bocsátott dokumentációt (a csatlakozást a fémes hálózatokkal, a villamos hálózat kiviteli és megvalósulási tervdokumentációját);
  • ellenőrzi az áramütés elleni védelem korábbi felülvizsgálatáról készült minősítő iratokat és jegyzőkönyveket.
 • Villamos létesítési tervet (benne az áramütés elleni védelem kialakítását), dokumentációt értelmez.
 • A meglévő dokumentációkat a tényleges állapottal összeveti, különös tekintettel a kiviteli tervben rögzített környezeti létesítési és használati paraméterek esetleges (külső - belső) változására.
 • Az áramütés elleni védelem felül-vizsgálatát végzi.
 • Hibavédelmi (áramütés elleni védelmi) módot megállapít.
 • Egyenpotenciálú rendszer kialakítását ellenőrzi.
 • Védővezető és az üzemi nullavezető szétválasztását vizsgálja.
 • TN-rendszer (nullázás) kialakítását ellenőrzi.
 • Hurokimpedanciát mér.
 • Kioldószervet ellenőriz, értékel.
 • Megengedettnél nagyobb hurok impedancia okát feltárja.
 • TT-rendszer (védőföldelés) kialakítását ellenőrzi.
 • Földelési- és földelési-hurok ellenállást mér.
 • IT-rendszer (szigetelt rendszer) áramütés elleni védelmét ellenőrzi.
 • Földelési ellenállást, fajlagos talajellenállást és zárlati áramot mér.
 • Ellenőrizi a lépés- és érintési feszültség elleni védelmet.
 • Folytonosság mérést végez.
 • Védővezető nélküli hibavédelmi (áramütés elleni védelmi) módokat ellenőriz.
 • Szigetelési ellenállás méréseket végez.
 • Hibákat feltár, és minősíti azokat.
 • A mérések megkezdése előtt és végrehajtása során vizsgálja, elemzi és értékeli, a munkavégzéséhez kapcsolódó kockázatokat.
 • Villamos csatlakozásokat és mechanikai kötéseket ellenőriz.
 • Mérési eredményeket jegyzőkönyvben rögzít, értékel.
 • Elkészíti az áramütés elleni védelem részvizsgálatának mérési jegyzőkönyvét.
 • Összefoglaló minősítő iratot készít a teljes vizsgálatról.
 • Erősáramú/ villamosenergetikai berendezéseket vizsgál felül a vonatkozó hatályos jogszabályoknak és érvényes szabványoknak megfelelően. E tevékenység részeként:
  • felismeri, hogy a felülvizsgálat tárgyát képező villamos berendezés létesítésére és ha volt felújítás, akkor a felújítására, mely jogszabályok és szabványok vonatkoznak;
  • megvizsgálja, és a felülvizsgálatban felhasználja a rendelkezésére bocsátott dokumentációt (a villamos hálózat kiviteli és megvalósulási tervdokumentációját, és térség besorolásokat).
  • Ellenőrzi az erősáramú/villamosenergetikai berendezések korábbi felülvizsgálatáról készült minősítő iratokat és jegyzőkönyveket.
  • A meglévő dokumentációkat a tényleges állapottal összeveti, különös tekintettel a kiviteli tervben rögzített környezeti létesítési és használati paraméterek esetleges (külső-belső) változására.
 • Villamos létesítési tervet, dokumentációt értelmezi.
 • Hatályos jogszabály szerint felülvizsgálja az erősáramú villamos berendezést.
 • Ellenőrzi, megvizsgálja az előírt dokumentációk meglétét, és azokat a felülvizsgálatban felhasználja (tűzvédelmi kockázati osztályba sorolás, áramköri rajzok, érintésvédelmi minősítő iratok, villámvédelmi minősítő iratok, Ex és CE bizonylatok).
 • A villamos berendezést a tűzvédelmi kockázati osztályba sorolással, a hatályos OTSZ előírásokkal és az érvényes szabványokkal összeveti.
 • Hiány esetén tájékoztató jelleggel javasolja a helyiségek, szabadterek tűzvédelmi kockázati osztályba sorolását.
 • Hiány esetén áramköri rajzokat felvételez.
 • Ellenőrzi az általános védőintézkedéseket.
 • Ellenőrzi az energiaellátó berendezéseket és az elosztóhálózatot.
 • Az épületek villamos berendezését felülvizsgálja.
 • A vezetékhálózatok szigetelési ellenállását méri.
 • Áramköri rajzok alapján túláramvédelmet értékel.
 • Hibákat tár fel, azokat minősíti.
 • Villamos méréseket (kábel és vezeték hálózat szigetelési ellenállás) végez.
 • Mérési eredményeket jegyzőkönyvben rögzít és értékel.
 • A mérések megkezdése előtt és végrehajtása során vizsgálja, elemzi és értékeli, a munkavégzéséhez kapcsolódó kockázatokat.
 • Villamos csatlakozásokat és mechanikai kötéseket ellenőriz.
 • Elkészíti a szabványos állapot (tűzvédelmi jellegű) részvizsgálatának értékelését, rögzíti megállapításait és mérési eredményeit, ezeket jegyzőkönyvbe foglalja, majd összefoglaló minősítő iratot készít a teljes vizsgálatról.

A szakmai képzéssel megszerezhető Villamos biztonsági felülvizsgáló szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája):

A villamos berendezéseket a használatba vételüket megelőzően, időszakosan, rendkívüli eseményt és átalakításukat követően felül kell vizsgálni a jogszabályban meghatározottak szerint. Fel kell tárni az esetlegesen előforduló hibákat, amelyeket ki kell javítani. Ehhez a munkaerőpiacnak társadalmi és gazdasági szempontból szüksége van  Villamos biztonsági felülvizsgáló végzettséggel rendelkező szakemberekre. Ezt a szakmailag összetett tevékenységet más szakmai szereplők nem tudják pótolni

Megnevezése: Villamos biztonsági felülvizsgáló (VBF képzés)
Ágazat megnevezése: Elektronika és elektrotechnika
KEOR kód: 0713

Kérdésed van? Segítünk!

Csak előbb kattints ide.