Tűzvédelmi szakvizsga 13 - Beépített hő- és füstelvezető rendszerek

Tűzvédelmi szakvizsga 13 - Beépített hő- és füstelvezető rendszerek

Tűzvédelmi szakvizsga 13 - Beépített hő- és füstelvezető rendszerek
Szakmai továbbképzés

Az 45/2011. (XII.7.) BM rendeletben meghatározott

13. BEÉPÍTETT HŐ- ÉS FÜSTELVEZETŐ RENDSZEREK TELEPÍTÉSÉT, FELÜLVIZSGÁLATÁT, JAVÍTÁSÁT, KARBANTARTÁSÁT VÉGZŐK RÉSZÉRE

Tanfolyam indulása

 • Létszám függvényében folyamatosan
 • Igény és megfelelő létszám esetén kihelyezett formában a megrendelő igényeihez igazodva

Bemeneti feltétel:

 • legalább műszaki vagy építőipari vagy tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelő, karbantartó szakképesítés vagy érettségi végzettség

Óraszám

 • Alapképzés (felkészítő tanfolyam): 16 tanóra (16x45 perc)
 • Ismételt szakvizsgára felkészítő képzés(továbbképzés): 8 tanóra (8x45 perc)

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok

Oktatás témakörei

 • 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet – a tűzvédelmi bírságról a tűzvédelmi bírság 1. § (1) c), fb), (2) i), (3) b), d), h), i), 2. §, 7-9. §, 1. melléklet. 45/2011. / XII. 7. / BM r. - a tűzvédelmi szakvizsgáról 1. §, 3. § (5)-(6), 6. §, 7. §, 8. § (3), (5)-(6), 9. §.
 • 1996.évi XXXI. a tűzvédelmi törvény vonatkozó részei – a törzsanyag alapján
  • 1. § (1) E törvény hatálya kiterjed 2. § (1) - Értelmező rendelkezések
  • 4. § E törvény alkalmazásában
  • Fogalmak: a) b) c) h) i) j) k) l) m )t) u)
  • A tűzjelzés 5. § (1) (2)
  • A tűzoltás 6. § (1) (2) 8. §
  • II. Fejezet - Tűzvédelmi hatósági feladatok 11. § 13. § (1) (5) (6) (8) 13/A. § (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  • III. Fejezet - A magánszemélyek tűzvédelemmel és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai
  • 15. § (1) (2) 16. § 17. §
  • A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek tűzvédelemmel és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai 18. § (1) (2) (3) 19. § 20. § 21. § (1) (5) (6) 22. § 43. § 48. § (2)
 • 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
 • 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet
 • Magyarországon érvényes megfelelőségi igazolással forgalmazott legalább két-két különböző természetes és gépi hő- és füstelvezető rendszerek telepítésére, javítására, karbantartására kiadott gyártói útmutató, utasítás.
 • MSZ EN 12101 Füst- és hőszabályozó rendszerek
 • MSZ EN 1873 Előre gyártott tetőtartozékok
 • 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
  • 4. § (2) E rendelet alkalmazásában 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 57. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 200.
  • III. FEJEZET - VÉDELMI CÉLOK ÉS TERVEZÉSI ALAPELVEK 5. § 6. § 7. §
  • IV. FEJEZET - TŰZVESZÉLYESSÉGI ÉS KOCKÁZATI OSZTÁLYBA SOROLÁS 8. §
   • 1. Az anyagok tűzveszélyességi osztálya 9. §
   • 6. Tűzterjedés elleni védelem építményrészek között 19. § 20. §
   • 10. Gépészeti és villamos átvezetések 27. §
   • 45. Tűzoltósági beavatkozási központ 84. §
  • X. FEJEZET - HŐ ÉS FÜST ELLENI VÉDELEM
   • 49. Általános előírások 88. §
   • 50. Működtetés, vezérlés 89. §
   • 51. Hő- és füstelvezetés 90. §
   • 52. Hő- és füstelvezető szerkezet 91. §
   • 53. Hő- és füstelvezető berendezés 92. §
   • 54. Füstszakaszok kialakítása 93. § 94. §
   • 55. Légpótlás 95. §
   • 56. Beépítési hely 96. §
   • 57. Füstmentesítés 97. §
   • 58. Füstmentes lépcsőházi helyiségkapcsolatok, nyílászárók 98. §
  • XII. FEJEZET - SPECIÁLIS ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELME 109. §
   • 65. Közúti alagutak 112. §
   • 66. Gyalogos aluljárók 115. § 116. § (2) (5) (6).
   • 67. Felszín alatti vasútvonal 118. §(6) - (9) 119. §
   • 68. Kilátó 124. §(8)
  • XVIII. FEJEZET - HASZNÁLATI SZABÁLYOK
   • 98. Szellőztetés 196. §
   • 99. Hő- és füstelvezetés 197. §
  • XX. FEJEZET - ELLENŐRZÉS, KARBANTARTÁS, FELÜLVIZSGÁLAT
   • 126. Általános előírások 248. § 249. § 250. 251. § 252. §
   • 9. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez
   • 11. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez
  • 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 18. melléklete az ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat fejezethez
 • Általános tűzvédelmi ismeretek

Kérdésed van? Segítünk!

Csak előbb kattints ide.