Tűzvédelmi szakvizsga 12 - Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők

Tűzvédelmi szakvizsga 12 - Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők

Tűzvédelmi szakvizsga 12 - Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők
Szakmai továbbképzés

>Jelentkezési lap<

 

Az 45/2011. (XII.7.) BM rendeletben meghatározott

12. TŰZÁLLÓSÁGOT NÖVELŐ BEVONATI RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁT, KARBANTARTÁSÁT VÉGZŐK.

Tanfolyam indulása

 • Létszám függvényében folyamatosan
 • Igény és megfelelő létszám esetén kihelyezett formában a megrendelő igényeihez igazodva

Bemeneti feltétel:

 • legalább műszaki vagy építőipari vagy tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelő, karbantartó szakképesítés vagy érettségi végzettség

Óraszám

 • Alapképzés (felkészítő tanfolyam): 10 tanóra (10x45 perc)
 • Ismételt szakvizsgára felkészítő képzés(továbbképzés): 5 tanóra (5x45 perc)

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok

Oktatás témakörei

 • 12.1. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról: 1. §, 2. § (1), 4. § a)-c), h)-m), t)-u), 5. § (1)-(2), 6. §, 8. §, 11. §, 13. § (1), (4)-(6), (8), 13/A. §, 15-20. §, 21. § (1), (5-6), 22. §, 43. §, 48. § (2).
 • 12.2. 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról: 1. § (1) c), f) fb), (2) i), (3) b), d), i), l), 2. §, 7-9. §, 1. melléklet.
 • 12.3. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
  • I. fejezet, Általános rendelkezések: 1. §.
  • II. fejezet, Értelmező rendelkezések: 4. § (2) bekezdés 37-39, 42., 59., 78-79., 105., 108., 138-141., 148., 152-162., 172., 180., 183-185., 191. pont.
  • III. fejezet Védelmi célok és tervezési alapelvek: 5-7. §. V. fejezet Általános szerkezeti követelmények: 13-14. §, 15. § (1) bekezdés.
  • VI. fejezet Tűzterjedés elleni védelem: 17 § (1) bekezdés, 19-20. §, 22. § (1)-(2), 24-27. §, 28. § (3).
  • XX. fejezet Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat: 248. § (1).
 • 12.4. 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól: 1. § (1)-(2), 3. § (5)-(6), 6. §, 7. §, 8. § (3), (5)-(6), 9. §.
 • 12.5. 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről: 2. cikk 1-2., 4-5, 11., 13. pont, 4. cikk, 6. cikk (1)-(4) pont, 7. cikk, 14. cikk, III. és V. melléklet.
 • 12.6. 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól: 2. § 5., 9., 13-17., 3. §, 4. § (1)-(3), (4) a-c), (5-7), 5. §, 7. §, 10. §, 12. §, 1. melléklet 35. cím 1-3. pont.
 • 12.7. Magyarországon forgalmazott érvényes teljesítménynyilatkozattal rendelkező, legalább két-két különböző szerkezet (például: acél, fa) tűzvédelmi tulajdonságának javítására használható tűzgátló bevonati rendszer alkalmazására kiadott gyártói útmutató (külön kitérve a felület megfelelő előkészítésére, a használható alapozókra és fedőbevonatokra), a bevonat tisztítására, felújítására vonatkozó utasítások.
 • Hatályos tűzvédelmi műszaki irányelvek tűzállóságot növelő bevonati rendszerek beépítésére, felülvizsgálatára, karbantartására és javítására vonatkozó részei:
  • 12.8. Felülvizsgálat és karbantartás TvMI.
  • 12.9. Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői TvMI.
  • 12.10. Tűzterjedés elleni védelem TvMI.
 • A felsorolt hatályos nemzeti tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazására, karbantartására vonatkozó részei:
  • 12.11. MSZ EN/ENV 13381 Szerkezetek tűzállóságához való hozzájárulás meghatározásának vizsgálati módszerei.

Kérdésed van? Segítünk!

Csak előbb kattints ide.