Tűzvédelmi szakvizsga 01 - Nyílt lánggal munkát végzők és hegesztők

Tűzvédelmi szakvizsga 01 - Nyílt lánggal munkát végzők és hegesztők

Tűzvédelmi szakvizsga 01 - Nyílt lánggal munkát végzők és hegesztők
Szakmai továbbképzés

Az 45/2011. (XII.7.) BM rendeletben meghatározott

1. HEGESZTŐK ÉS AZ ÉPÍTŐIPARI TEVÉKENYSÉG SORÁN NYÍLT LÁNGGAL JÁRÓ MUNKÁT VÉGZŐK

tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ág és munkakör betöltéséhez.

Tanfolyam indulása

 • Létszám függvényében folyamatosan
 • Igény és megfelelő létszám esetén kihelyezett formában a megrendelő igényeihez igazodva

Óraszám

 • Alapképzés (felkészítő tanfolyam): 8 tanóra (8x45 perc)
 • Ismételt szakvizsgára felkészítő képzés(továbbképzés): 3 tanóra (3x45 perc)

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok

Oktatás témakörei

 • A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
  • törvény hatálya
  • értelmező rendelkezések
  • a tűzjelzés és a tűzoltás
  • a műszaki mentés
  • tűzvédelmi hatósági feladatok
  • tűzmegelőzési feladatok
  • a magánszemélyek tűzvédelemmel és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai
  • a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek tűzvédelemmel és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai
 • 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet
  • első és másodfokú tűzvédelmi hatóságként eljáró hatóságok,
  • első és másodfokú tűzvédelmi szakhatóságként eljáró hatóságok
  • tűzvédelmi bírság
 • Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (OTSZ)
  • általános rendelkezések
  • értelmező rendelkezések, fogalmak
  • tűzveszélyességi és kockázati osztályba sorolás
  • használati szabályok (általános szabályok, tűzveszélyes tevékenység, dohányzás, szállítás és vontatás, tárolás, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolása, tűzoltási út, tüzelő és fűtőberendezések, szellőztetés, hő- és füstelvezetés, csatornahálózat, gépi berendezés, villamos berendezés)
  • éghető folyadékok és gázok használati szabályai
  • tűzoltó készülékek
 • A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII.7.) BM rendelet
 • Hegesztés Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 143/2004. (XII.22.) GKM rendelet
  • Robbanóképes közegek. Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem. 1. rész: Alapelvek és módszertan
  • Gázpalackok szállítása, tárolása és kezelése

Kérdésed van? Segítünk!

Csak előbb kattints ide.