Tűzvédelmi előadó

Tűzvédelmi előadó

Nyilvántartásba vételi szám: E/2020/000136
Azonosító szám: 10324017
Tűzvédelmi előadó
Szakképesítés

A képzés célja:

A Tűzvédelmi előadó szakképesítéssel betölthető munkakörökhöz, foglalkozásokhoz szükséges ismeretek és kompetenciák elsajátíttatása, továbbá a résztvevők felkészítése a Tűzvédelmi előadó szakképesítés megszerzésére irányuló független akkreditált képesítő vizsgára, melynek sikeres teljesítése esetén Tűzvédelmi előadó államilag elismert képesítő bizonyítványt kapnak.
Cél továbbá, hogy a képzés növelje a résztvevők elhelyezkedési esélyeit, az alábbiakban feltüntetettek indokolják a szakképesítés munkaerőpiaci relevanciáját:
A tűzvédelmi szakmai képesítési követelményekről szóló jogszabály meghatározza azokat a feltételeket, amelyek figyelembevételével tűzvédelmi szakembert kell bevonni egy adott létesítmény tűzvédelmének biztosítása érdekében. Tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell alkalmazni vagy megbízni többek között – a feltételeknek megfelelő – óvodáknak, általános iskoláknak, művelődési házaknak, színházaknak, szállodáknak, irodaházaknak, egészségügyi létesítményeknek, idős otthonoknak, áruházaknak, raktáraknak, bizonyos ipari és mezőgazdasági tevékenységet végző szervezeteknek is. Tűzvédelmi szabályzat készítésének kötelezettségét a tűzvédelemről szóló törvény írja elő, melyet legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készíthet, módosíthat. A középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyek számára elérhetővé válik a felsőszintű tűzvédelmi szakképesítést nyújtó tűzvédelmi főelőadó képzésen való részvétel is, amely hozzájárul a társadalmi szempontból szintén fontos felsőbb szintű szakemberek rendelkezésre állásához.

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:

 • érettségi végzettség

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

A Tűzvédelmi előadó képzés zárásaként házi záróvizsga kerül szervezésre, melynek sikeres kitöltése után a résztvevőknek TANÚSÍTVÁNY-t állítunk ki. A tanúsítvány birtokában a vizsgaközpontokban BIZONYÍTVÁNY szerezhető a szakképesítéshez előírt vizsgafeltételek teljesítése és vizsgadíj befizetése után.

Készségek, képességek:

 • Felméri a gazdálkodó szervezet, létesítmény tűzvédelmi kötelezettségeit és állapotát, melynek keretében különösen kockázatot értékel, ellenőrzi a tűzállósági követelményeket, meghatározza az oltóanyag szükségletet, a tűzoltó egységek beavatkozását biztosító követelmények teljesülését, a kiürítés feltételeit, a tűzszakaszok méreteit, majd arról szóban és írásban beszámol, javaslatokat tesz a hiányosságok javítására és a fejlesztési irányokra.
 • Elkészíti a tűzvédelemmel kapcsolatos szabályozási dokumentumokat, melyekben dokumentálja a tűzvédelmi eszközökkel, berendezésekkel kapcsolatos információkat.
 • Szakmailag támogatja a tűzvédelemmel kapcsolatos szolgáltatói szerződések megkötését, módosítását, teljesítésének ellenőrzését, igazolását.
 • Ellátja a tűzvédelmi oktatással, kapcsolatos szervezési és nyilvántartási feladatokat, összeállítja a tűzvédelmi oktatás tematikáját, valamint tűzvédelmi oktatást tart.
 • Megtervezi és értékeli a tűzvédelmi gyakorlatokat. Közreműködik a tűzoltóságok gyakorlataiban, azok előkészítésében, lebonyolításában és értékelésében. Képviseli a megbízóját.
 • Kezeli a tűzvédelmi rendszeres és rendkívüli ellenőrzésekkel, felülvizsgálatokkal, karbantartásokkal kapcsolatos nyilvántartásokat, és vezeti a szükséges dokumentumokat.
 • Rendszeresen kommunikál a gazdálkodó szervezet, létesítmény munkavállalóival, és a külső szervezetekkel. Megfelelő módon tájékoztatja az érintetteket.
 • Részt vesz a tűzvédelmi és egyéb tűzvédelmi kérdéseket is érintő hatósági ellenőrzéseken, bejárásokon. Szakmailag támogatja megbízóját az ezekkel kapcsolatos felkészülési feladatokban, ügyféli kötelességek teljesítésében és jogok gyakorlásában.
 • Átlátván és értékelvén a gazdálkodó szervezet, létesítmény fejlesztései nyomán bekövetkező tűzvédelmi helyzet változását, javaslatot tesz a tűzvédelmi megfelelőség kialakítására.
 • Szakszerűen használja a tűzvédelmi berendezéseket, felszereléseket.
 • Végrehajtja a szükséges tűzvédelmi ellenőrzéseket, bejárásokat, szakmai szemléket tart. Értékeli azok eredményét, javaslatokat fogalmaz meg munkáltatója, megbízója számára.
 • Használja a munkavégzéshez szükséges informatikai eszközöket, kezeli a nyilvántartások vezetéséhez, ügyintézéshez szükséges programokat.

Megnevezése: Tűzvédelmi előadó
Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat
KEOR kód: 1032


Elérhetőségek

Pocsai Edit

BUDAPEST oktatásvezető

oktatas@hidrakepzes.hu
+36-20-912-8032
+36-1-426-0349
1108 Budapest, Harmat utca 208.