Munkavédelmi előadó

Munkavédelmi előadó

Munkavédelmi előadó
Szakképesítés

A Munkavédelmi előadó képzés célja:

A Munkavédelmi előadó szakképesítéssel betölthető munkakörökhöz, foglalkozásokhoz szükséges ismeretek és kompetenciák elsajátíttatása, továbbá a résztvevők felkészítése a Munkavédelmi előadó szakképesítés megszerzésére irányuló független akkreditált képesítő vizsgára, melynek sikeres teljesítése esetén Munkavédelmi előadó államilag elismert képesítő bizonyítványt kapnak.
A nemzetgazdaság valamennyi ágazatában elengedhetetlen a megfelelő munkafeltételek biztosítása a munkaerő maximális munkavégző képességének fenntartása érdekében. A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok csökkentése a cél, mivel a munkából való kiesés, a gyógykezelés, a rehabilitáció kiadásai a munkavédelem fejlesztésébe történő befektetéseknél jóval magasabbak.
A munkavédelmi előadó a munkavédelmi feladatokat, a munkabiztonsági szaktevékenységeket látja el. Tudatos szakemberként érvényesíti a munkavédelmi követelményeket, felismeri a munkavégzés során fellépő veszélyeket, azokat értékeli és a kockázatok kezelésére megoldási javaslatokat tesz. Feladat ellátása során szem előtt tartja az adott vállalkozás tevékenységi körét, alkalmazza és érvényesíti a munkavédelmi szabályokat. A tevékenység ellátása és a munkavédelmi dokumentációk elkészítése során informatikai megoldásokat alkalmaz. Együttműködik a munkáltatókkal, a munkavállalókkal, a munkavédelmi képviselőkkel, a munkaegészségügyi szaktevékenységet és feladatot ellátó személlyel, a munkavédelmi hatósággal. Folyamatosan képzi magát, figyelemmel követi a világhálón, a továbbképzéseken a munkavédelmi jogszabályok és szabványok változását, a technológia fejlődésével és a munkavédelemmel összefüggő változásokat. A műszaki innováció aktuális munkavédelmi megoldásait nyomon követi, törekszik az új munkavédelmi megoldások megismerésére.

A Munkavédelmi előadó tanfolyam bekapcsolódás feltételei:

  • érettségi végzettség
  • egészségügyi alkalmasság

Munkavédelmi előadó képzés jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

A Munkavédelmi előadó képzés zárásaként házi vizsga kerül szervezésre, melynek sikeres kitöltése után a résztvevőknek TANÚSÍTVÁNY-t állítunk ki mellyel a vizsgaközpontokban BIZONYÍTVÁNY szerezhető a szakképesítéshez előírt feltételek teljesítése után.

A Munkavédelmi előadó képzés során megszerezhető készségek, képességek:

  • Ismeri az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkahely, munkakörnyezet tervezésének, létesítésének, kialakításának szabályait.
  • Azonosítja a munkáltatónál a veszélyeket; értékeli a kockázatokat; megelőző intézkedéseket javasol; elkészíti a kockázatértékelési dokumentumot.
  • Közreműködik a nem szaktevékenység jellegű munkáltatói munkavédelmi feladatok ellátásában.
  • Megtartja a biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteinek oktatását.

A Munkavédelmi előadó szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája):

A munkáltató a munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatokat csak munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel végeztetheti. A munkáltatónak - tevékenységének veszélyességi osztályozása és a munkavállalói létszáma alapján - az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében meghatározott számú és végzettségű munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatnia/igénybe vennie. A munkavédelmi előadó elősegíti a munkakörülmények fejIesztését, ezzel csökkentve a munkahelyi balesetek, fokozott expozíciós esetek és foglalkozási megbetegedések bekövetkeztének lehetőségét. Támogatja a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében. Részt vesz a helyes munkavédelmi szemlélet és gyakorlat kialakításában. Tevékenységével javítja a munkakörülményeket, amellyel hozzájárul a vállalkozás termelékenységéhez, a versenyképességéhez, a munkavállalók munkavégző képességének megőrzéséhez.

Megnevezése: Munkavédelmi előadó
Ágazat megnevezése: -
KEOR kód: 1022 Foglalkozás-egészségügy és balesetvédelem

Kérdésed van? Segítünk!

Csak előbb kattints ide.