Munkavédelmi előadó

Munkavédelmi előadó

Nyilvántartásba vételi szám: E/2020/000136
Azonosító szám: 10224002
Munkavédelmi előadó
Szakképesítés

A képzés célja:

A Munkavédelmi előadó szakképesítéssel betölthető munkakörökhöz, foglalkozásokhoz szükséges ismeretek és kompetenciák elsajátíttatása, továbbá a résztvevők felkészítése a Munkavédelmi előadó szakképesítés megszerzésére irányuló független akkreditált képesítő vizsgára, melynek sikeres teljesítése esetén Munkavédelmi előadó államilag elismert képesítő bizonyítványt kapnak.
Cél továbbá, hogy a képzés növelje a résztvevők elhelyezkedési esélyeit, az alábbiakban feltüntetettek indokolják a szakképesítés munkaerőpiaci relevanciáját:

 • A nemzetgazdaság valamennyi ágazatában elengedhetetlen a megfelelő munkafeltételek biztosítása a munkaerő maximális munkavégző képességének fenntartása érdekében. A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok csökkentése a cél, mivel a munkából való kiesés, a gyógykezelés, a rehabilitáció kiadásai a munkavédelem fejlesztésébe történő befektetéseknél jóval magasabbak.
 • A munkáltató a munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatokat csak munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel végeztetheti. A munkáltatónak - tevékenységének veszélyességi osztályozása és a munkavállalói létszáma alapján - az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében meghatározott számú és végzettségű munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatnia/igénybe vennie.
 • A munkavédelmi előadó elősegíti a munkakörülmények fejIesztését, ezzel csökkentve a munkahelyi balesetek, fokozott expozíciós esetek és foglalkozási megbetegedések bekövetkeztének lehetőségét. Támogatja a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében. Részt vesz a helyes munkavédelmi szemlélet és gyakorlat kialakításában. Tevékenységével javítja a munkakörülményeket, amellyel hozzájárul a vállalkozás termelékenységéhez, a versenyképességéhez, a munkavállalók munkavégző képességének megőrzéséhez.

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:

 • érettségi végzettség
 • egészségügyi alkalmasság

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

A Munkavédelmi előadó képzés zárásaként házi záróvizsga kerül szervezésre, melynek sikeres kitöltése után a résztvevőknek TANÚSÍTVÁNY-t állítunk ki. A tanúsítvány birtokában a vizsgaközpontokban BIZONYÍTVÁNY szerezhető a szakképesítéshez előírt vizsgafeltételek teljesítése és vizsgadíj befizetése után.

Készségek, képességek:

 • Értelmezi és alkalmazza a munkavédelemre vonatkozó szabályokat.
 • Részt vesz az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkahely, munkakörnyezet tervezésében, létesítésében, kialakításában.
 • Közreműködik azoknak a feladatoknak az ellátásában, amelyek munkaegészségügyi szaktevékenységnek is minősülnek.
 • Közreműködik a nem szaktevékenység jellegű munkáltatói munkavédelmi feladatok ellátásában.
 • Azonosítja a munkáltatónál a veszélyeket; értékeli a kockázatokat; megelőző intézkedéseket javasol; elkészíti a kockázatértékelési dokumentumot.
 • Részt vesz az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények megteremtésében.
 • Elkészíti az egyéni védőeszköz juttatási rendjét.
 • Részt vesz a mentési terv elkészítésében.
 • Összeállítja a munkavédelmi oktatási tematikát.
 • Megtartja a biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteinek oktatását.
 • Ellenőrzi a munkahelyek munkavédelmi előírásainak betartását.
 • Ellenőrzi a munkaeszközök, az egyéni védőeszközök, technológiai folyamatok rendeltetésszerű alkalmazását.
 • Kivizsgálja a munkabaleseteket.
 • Részt vesz a fokozott expozíció kivizsgálásában.
 • Kiállítja a munkavédelmi dokumentumokat hagyományos és elektronikus formában.
 • Együttműködik és kapcsolatot tart a munkavállalókkal, a munkavédelmi képviselőkkel, a rnunkaegészségügyi szaktevékenységet ellátó személlyel, a munkavédelmi hatósággal.
 • Elvégzi a veszélyes létesítményre, munkahelyre, munkaeszközökre, technológiára előírt munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot.
 • Meghatározza a veszélyforrások elleni hatásos védelmet.
 • Elvégzi a munkahely, egyéni védőeszköz,a munkaeszköz, a technológia soron kívüli ellenőrzését.
 • Együttműködik és kapcsolatot tart tűzvédelmi és környezetvédelmi szakemberekkel.
 • Elősegíti a munkáltató biztonság és egészségmegőrzés iránti elkötelezettségének növelését.
 • Hozzájárul a biztonságtudatos, az egészség megőrzését elősegítő munkavállalói magatartás kialakításához.
 • Kialakítja a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmát.
 • A szakirányú szakképesítés birtokában elvégzi a veszélyes munkaeszközökre előírt időszakos biztonsági felülvizsgálatot.
 • Elvégzi a jogszabályok által munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatokat.

Megnevezése: Munkavédelmi előadó
Ágazat megnevezése: -
KEOR kód: 1022 Foglalkozás-egészségügy és balesetvédelem


Elérhetőségek

Pocsai Edit

BUDAPEST oktatásvezető

oktatas@hidrakepzes.hu
+36-20-912-8032
+36-1-426-0349
1108 Budapest, Harmat utca 208.