Méhész

Méhész

Méhész
Szakképesítés

> JELENTKEZÉSI LAP <

 

A Méhész képzés célja:

A méhész méhcsaládokat kezel, kialakítja a telelő fészket, etetéssel biztosítja a telelő élelem mennyiségét. Elvégzi a méhek gyógykezelését. Megvédi a lépkészletét a kártevőktől, biztosítja a méhek nyugodt telelését. Lépeket selejtez, kiolvasztja a viasztartalmukat. Leülepíti és letisztítja a viaszt, tárolja és műlépre cseréli. Új kereteket készít, ezeket behuzalozza, majd beműlépezi. Felújítja a kaptárait, méhészeti eszközeit. Serkenti a méhcsaládjait, bővíti a fészket, kiegyenlíti a méheket, rajzást gátol. Befogja és betelepíti a rajokat. Felkészíti a méhcsaládokat az aktuális hordásra, méhanyát korlátoz, megnyitja a méztereket. Virágzó növénykultúrát keres, engedélyt kér a méhek telepítésére, előkészíti a terepet a kaptárak lepakolásához. Vándoroltatja méheit, ennek megtörténtét bejelenti, elérhetőségét és a veszélyt jelző táblákat a vándorhelyen kifüggeszti. Mézet, lépesmézet, viaszt termel. Méhteleníti a mézes kereteket, beszállítja, lefedelezi és kipörgeti a mézet, szűri, pihentetés után letisztítja, majd tárolja. Kezeli a mézes fedelezést. Virágport termel, összegyűjti, megszárítja, megtisztítja és tárolja. Méh-pempőt, méhmérget termel, propoliszt gyűjt. Méhanyákat nevel, pároztat és anyásít. Méhcsaládokat szaporít. Feldolgozza a méhészeti termékeket.
Szakszerűen használja a méhészeti munkaeszközöket, gépeket, berendezéseket. Betartja a munkavédelmi, a környezetvédelmi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági előírásokat. Önállóan dolgozik, de együttműködik más méhészekkel. Rendszeresen képzi magát, figyelemmel követi a világhálón, a továbbképzéseken az új megoldásokat.

A Méhész tanfolyam bekapcsolódás feltételei:

 • alapfokú iskolai végzettség
 • egészségügyi alkalmasság

méhész képzés jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

A méhész képzés zárásaként házi vizsga kerül szervezésre, melynek sikeres kitöltése után a résztvevőknek TANÚSÍTVÁNY-t állítunk ki mellyel a vizsgaközpontokban BIZONYÍTVÁNY szerezhető a szakképesítéshez előírt feltételek teljesítése után.

A méhész képzés során megszerezhető készségek, képességek:

 • A sokféle kaptár-típus és keretméret közül kiválasztja a magyar viszonyok között a számára legmegfelelőbbet.
 • Szakszerűen használja a védőfelszerelést, a méhek megfékezésének eszközeit.
 • Elvégzi a méhcsaládok kezelését, eltervezi és végre-hajtja a méhcsaládok bővítését, élelemmel való ellátását, a betegségek elleni védekezéseket.
 • A méhcsaládokat szükség szerint kiegyenlíti, erősíti, megcsapolja. Építtet, rajzást gátol.
 • Megnyitja a méztereket, vándorol-tatja a méheket, megállapítja a méz érettségét, elveszi a mézes kereteket, hazaszállítja, lefedelezi, kipörgeti a mézet, kezeli a mézes fedelezést, letisztítja és szak-szerűen tárolja a hordós mézet.
 • Lépesmézet, méhmérget, pro-poliszt, viaszt, méhpempőt, virágport termel, feldolgoz és tárol.
 • Méhcsaládokat szaporít, méh-anyákat nevel, pároztat és fel-használ.
 • Megkülönbözteti és jellemezni tudja a nyugati mézelő méh négy legismertebb alfaját.
 • Felismeri a mézelő méhek három kasztját, megtalálja a munkás-méhek között a méhanyát. Meg tudja különböztetni a fedett fiasítást a fedett méztől. Viselkedésük megfigyeléséből következtetni tud a méhek tevékenységére.
 • Elvégzi a méh-család kötelezően előírt méhegészségügyi vizsgálatát.
 • Mintát gyűjt a betegségre gyanús méhekből, a fiasításból, méh-hullákból, kaptár-törmelékből és azokat laboratóriumi vizsgálatra küldi.
 • Betartja a méh-egészségügyi zárlati intézkedéseket.
 • Védekezik a méhbetegségek, méhkártevők ellen.
 • Megtervezi az éves atkavédekezés módját és idejét.
 • Szakszerűen használja a méhészeti gyógyszereket, ellenőrzi a védekezés hatékonyságát.
 • Megkülönbözteti a méhlegelő méhek számára értékes és értéktelen növényeit. Kiválasztja a vándoroltatásra alkalmas növényállományt. Meghatározza a méhek telepítésének optimális távolságát.
 • Felismeri a méh-legelő nektár és virágpor termelő növényeit. Megkülönbözteti a fagykárt szenvedett fákat és cserjéket az éptől. A virágbimbó fejlettsége alapján meghatározza a méhek telepítésének idejét.
 • Vándorlási tervet készít. Megszervezi a méhek bérporzásra való szállítását.
 • Gondoskodik a méhcsaládok fejlesztését szolgáló virágporos méhlegelőre történő vándoroltatásról.
 • Méhlegelő javítási tervet készít, végrehajtja a növények telepítését.
 • Elintézi a méhek letelepítésével kapcsolatos engedélyek beszerzését. Az önkormányzatoknál a határidők betartásával be- és kijelenti a méhek letelepítését és elszállítását. Eleget tesz a méh-családok tartásának február végi bejelentési kötelezettségének.
 • A betegség gyanúját jelenti, a zárlati intézkedéseket betartja. A növényvédelmi károkat haladéktalanul jelenti, a kárfelmérésben részt vesz.
 • Vállalkozást alapít és működtet, elvégzi, vagy elvégezteti annak adminisztrációs teendőit is.

A méhész szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája):

Magyarországon a méhészetek jellemzően családi keretek között őstermelőként üzemelnek, csak kevés nagyobb vállalkozás jött létre, azok is főképpen a méhészeti termékek feldolgozásával foglalkoznak. A méhész szakmai képzésen résztvevők és sikeres vizsgázók döntő hányada a saját vállalkozásában kamatoztatja tudását. Magyarországon megközelítőleg húszezren méhészkednek. Évente átlagosan ezren kezdik el ezt a tevékenységet. Csak azok tudnak hosszútávon megmaradni a szakmában, akik hajlandók elsajátítani a szakmai ismereteket. Ennek egyik leghatékonyabb módja a szervezett méhészképzés.

Megnevezése: Méhész
Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet ágazat
KEOR kód: 0811 Haszonállat tenyésztés

Kérdésed van? Segítünk!

Csak előbb kattints ide.