Kazánkezelő (max.12 t/h)

Kazánkezelő (max.12 t/h)

Kazánkezelő (max.12 t/h)
Szakképesítés

> JELENTKEZÉSI LAP <

 

A kazánkezelő (max. 12 t/h) képzés célja:

A Kazánkezelő (max. 12 t/h) szakképesítéssel betölthető munkakörökhöz, foglalkozásokhoz szükséges ismeretek és kompetenciák elsajátíttatása, továbbá a résztvevők felkészítése a szakképesítés megszerzésére irányuló független akkreditált képesítő vizsgára, melynek sikeres teljesítése esetén Kazánkezelő (max. 12 t/h) államilag elismert képesítő bizonyítványt kapnak.

A kazánkezelő (max. 12 t/h) tanfolyam bekapcsolódási feltételei:

  • Alapfokú iskolai végzettség
  • Egészségügyi alkalmasság

A kazánkezelő (max. 12 t/h) oktatásra jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

A kazánkezelő (max. 12 t/h) tanfolyam zárásaként házi vizsga kerül szervezésre, melynek sikeres teljesítése után a résztvevőknek TANÚSÍTVÁNY-t állítunk ki, mellyel a vizsgaközpontokban Kazánkezelő (max. 12 t/h) BIZONYÍTVÁNY szerezhető a szakképesítés előírt feltételeinek teljesítése és a vizsga után.

Készségek, képességek:

  • Felméri a kazán üzemviteléhez szükséges anyagokat és eszközöket.
  • Adattábla alapján értékeli a működtetett berendezés tulajdonságait, veszélyességét.
  • Felügyeli a kazánberendezés tápvízellátását (pótlását), működteti a gáztalanítót.
  • Beépített műszerek segítségével ellenőrzi az ioncserélő gyanták telítettségét.
  • Részletesen ismeri a csövek, csőszerelvények, szivattyúk, keverők és csatlakozók tömítési megoldásait, főbb típusait, jellemzőiket, és karbantartásuk munkafogásait.
  • Ellenőrzi és üzembe helyezi a tüzelőanyag tároló és melegítő berendezéseket.
  • Végrehajtja a kazánok indítási protokollját. Alkalmazza a használt tüzelőanyag típusától függő (szilárd, olaj- vagy gáztüzelésű) égető berendezésekre vonatkozó indítási, begyújtási szabályokat (feszültség alá helyezés, indítási biztonsági idő betartása, ventillátorok üzembe helyezése).

A kazánkezelő (max. 12 t/h) szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája):

A korszerű, energetikai rendszerek, erőművek, hőenergia szolgáltatók által alkalmazott kazánok, kazánblokkok működtetése igényli a megfelelő elméleti és gyakorlati tudással, képességekkel rendelkező szakemberek alkalmazását. Ennek fontosságát a jogalkotó is kiemeli azzal, hogy hatósági jogkörben előírja az ebben a körben foglalkoztatott kazánkezelőkre kötelező szakmai képesítés megszerzését Ezt az iparpolitikai igényt elégíti ki az olyan, rövid utas szakmai képzés, amelyhez az iskolarendszerű, egy éves, vagy féléves képzési időhöz kötött oktatás sok, vagy felesleges és túlspecializált lenne. A képzés különösen alkalmas a hasonló munkaterületen dolgozók továbbképzésére, átképzésére is, új tudás és képesség megszerzésére is, ami munkaerő-piaci előnyt is jelent.

Megnevezése: Kazánkezelő (max. 12 t/h)
Ágazat megnevezése: Gépészet
KEOR kód: 0713 - energetika, elektromosság

Kérdésed van? Segítünk!

Csak előbb kattints ide.