Hidraulikus és pneumatikus berendezések kezelője

Hidraulikus és pneumatikus berendezések kezelője

Hidraulikus és pneumatikus berendezések kezelője
Szakképesítés

A képzés célja:

Hidraulikus és pneumatikus rendszerek, hajtástechnikai eszközök kezelésével, üzemeltetésével és karbantartásával foglalkozik. Kapcsolási rajz alapján villamos áramkört, pneumatikus kapcsolást, hidraulikus kapcsolást állít össze. Hidraulikus, pneumatikus méréseket hajt végre. Üzemelteti és karbantartja az automatikai berendezéseket, valamint irányítja az üzemeltetésüket. Műszeres hibafeltárási feladatokat, hibajavítást és ellenőrzést végez. Kicseréli a behatárolt hibás egységet, modult, a javítást követően ellenőrzést végez. Visszaszereli a javított készüléket/berendezést, és funkciópróbát végez a visszaszerelt eszközön. Dokumentálja az elvégzett hibajavítást.

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:

 • alapfokú iskolai végzettség
 • egészségügyi alkalmasság

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

A tanfolyam zárásaként házi vizsga kerül szervezésre, melynek sikeres kitöltése után a résztvevőknek TANÚSÍTVÁNY-t állítunk ki mellyel a vizsgaközpontokban BIZONYÍTVÁNY szerezhető a szakképesítéshez előírt feltételek teljesítése után.

Készségek, képességek:

 • Alkalmazza a hidraulikai folyamatok alapjait meghatározó fizikai törvényeket.
 • Értelmezi a hidrosztatikában használt jelképeket, rajzokat.
 • Kezeli, működteti, karbantartja a hidraulikus energiaátvitelt.
 • Kezeli, működteti, karbantartja a hidraulikus energiaátalakítókat, vezérlőelemeket, a hidraulikus rendszerek kiegészítőelemeit.
 • Kezeli, működteti, karbantartja a fojtásos körfolyamatokat, zártkörű hidraulikus hajtásokat.
 • Üzemelteti, karbantartja a hidraulikus berendezéseket.
 • Elvégzi a hidraulikus berendezések hibakeresését, javítását.
 • Kezeli, működteti, karbantartja az elektrohidraulikus arányos vezérléseket.
 • Kezeli és karbantartja az arányos útváltókat, áramirányítókat.
 • Kezeli és karbantartja az elektrohidraulikus szabályozást.
 • Üzemelteti és karbantartja a hidrosztatikus és hidrodinamikus hajtóműveket.
 • Hajtásrendszereket, vezérléseket üzemeltet.
 • Alkalmazza a pneumatikai folyamatok alapjait meghatározó fizikai törvényeket.
 • Üzemelteti és karbantartja a pneumatikus vezérlő, kiegészítő elemeket.
 • Üzemelteti és karbantartja a pneumatikus berendezéseket, kiegészítőelemeket.
 • Elvégzi a pneumatikus berendezések hibakeresését, javítását.
 • Szimulációs szoftvert alkalmaz.
 • Szisztematikus hibakeresési módszereket alkalmaz, hibaelhárítást végez.
 • Betartja a munkájára vonatkozó munka-, tűz-, környezetvédelmi és szakmai előírásokat.

A szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája):

A hidraulikus és pneumatikus rendszereket szinte valamennyi iparágban alkalmazzák, ezért folyamatosan növekszik a hidraulikus és pneumatikus rendszereket kezelni képes szakemberek iránti munkaerőpiaci kereslet.
Alkalmazásuk elősegíti a rendszerek szakszerű beállítását, működtetését, az esetleges hibák gyors diagnosztizálását, javítását és megelőzését, ezáltal a termelésből kieső idő csökkentését.

Megnevezése: Hidraulikus és pneumatikus berendezések kezelője
Ágazat megnevezése: Gépészet
KEOR kód: 0719 Általános műszaki (mérnöki) képzés, m.n.s.

Kérdésed van? Segítünk!

Csak előbb kattints ide.