Hidraulikus alapismeretek, elemtechnika

Hidraulikus alapismeretek, elemtechnika

Hidraulikus alapismeretek, elemtechnika
Szakmai továbbképzés

A programkövetelmény modul azonosító száma:

SzPk-00008-16-05 3 08 2/1: M-01

A képzés célja

A "Hidraulikus és pneumatikus berendezések üzemeltető" számára nélkülözhetetlen a hidraulikus rendszerek ismerete, előírások szerint történő használata, karbantartása, kezelése. Az ipar valamennyi területén megtalálható hidraulikus rendszerek kezelői számára a szakmai továbbképzésen bemutatott szakmai kompetenciák nélkülözhetetlenek.

A képzés során elsajátítható tudás

 • Hidraulikus alapismeretek: fizikai alaptörvények ismerete, áramlástechnikai alapismeretek, energiaátviteli módok jellemzői és összehasonlításuk. Hidrosztatikus rendszerek alkalmazási területe, hidraulikus körfolyamok felépítésének ismerete és használata.
 • Hidrosztatikában alkalmazott jelképek ismerete, szabványos hidraulikus jelképek használata és a rajzolvasás technikájának ismerete és használata.
 • Hidraulikus energiaátvitel munkafolyadékai (pl. hidraulika olaj), a munkafolyadékokkal szembeni követelmények,csoportosítása, alkalmazási területek, a munkafolyadékok kiválasztása, ismerete és használata.
 • Hidraulikus energiaátalakítók működési elve és jellemzőik, szerkezeti kialakítása és felhasználási területek. Lapátos, dugattyús, fogaskerekes szivattyúk és motorok, speciális rendeltetésű energiaátalakítók, munkahengerek ismerete és használata.
 • Hidraulikus vezérlőelemek: Zárószelepek, útváltók, nyomásirányítók, áramirányítók, speciális irányítóelemek ismerete és használata.
 • Kiegészítő elemek: hidraulikus energiaátalakítók, szűrők, csővezetékek, tartályok, mérő és ellenőrző műszerek, kondicionálók ismerete és használata.
 • Ipari esettanulmányok, gyakorlati példák ismerete.

A szakmai továbbképzést sikeresen elvégző

 • Képes a hidraulikai folyamatok alapjait meghatározó fizikai törvények értelmezésére, alkalmazására. Alkalmazni tudja a hidrosztatikus rendszerekről szerzett ismereteit, felismeri a hidraulikus körfolyamatok elemeit és a folyamatot is.
 • Képes a hidrosztatikában használt jelképek, rajzok értelmezésére, alkalmazására.
 • Képes a hidraulikus energiaátvitel munkafolyadékaival szemben támasztott követelményeket alkalmazni, karbantartási előírásait értelmezni, a munkafolyadékok kiválasztására.
 • Képes a hidraulikus energiaátalakítókat kezelni, működtetni, működési elvük ismeretében azokat karbantartani.
 • Képes a hidraulikus vezérlőelemeket kezelni, működtetni, működési elvük ismeretében azokat karbantartani.
 • Képes a hidraulikus rendszerek kiegészítő elemeit kezelni, működtetni, működési elvük ismeretében azokat karbantartani.
 • Képes az ipari esettanulmányok, gyakorlati példák ismeretében azokat alkalmazni munkája során.

Attitűd

 • A hidraulikus alapismeretek felhasználásával maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.
 • Az absztrakt jelzésrendszerek befogadására nyitott, érdeklődő, használatukban motivált.
 • Az anyagok megismerésében motivált, a munkavédelmi, környezetvédelmi szabályokat betartva használja azokat.
 • A hidraulikus energiaátalakítók vonatkozásában a műszaki kompetenciák elsajátításában befogadó. Gondolkodása induktív, jól követi az egyszerűtől a bonyolultabbig haladó ismeretátadást.
 • A hidraulikus vezérlőelemek vonatkozásában a betartja a munkájára vonatkozó szakmai előírásokat. Műszaki érdeklődése alkalmassá teszi térbeli és időbeli absztrakcióra.
 • Betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Szabálykövető, pontosan és rendszerezetten végzi tevékenységét.
 • Maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Nyitott az új megoldások elfogadására.

Felelősség, autonómia

 • A hidraulikus alapismeretek felhasználásával másokkal együttműködve, vezetői irányítással, szokásos időtartam alatt, segítséggel, útmutatással, képes az önellenőrzésre és a hibák önálló javítására, önkontroll jellemzi az elvégzett munkáját.
 • A hidrosztatika témakörben másokkal együttműködve, vezetői irányítással, segítséggel dolgozik.
 • A hidraulikus energiaátvitel munkafolyadékait másokkal együttműködve, vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással kezeli.
 • A hidraulikus energiaátalakítókat együttműködve, vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással kezeli.
 • A hidraulikus vezérlőelemeket együttműködve, vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással kezeli.
 • A hidraulikus kiegészítő elemeket együttműködve, vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással használja
 • A hidraulikus berendezéseket vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással kezeli.

Kérdésed van? Segítünk!

Csak előbb kattints ide.