Hidraulika alapoktól a tervezésig

Hidraulika alapoktól a tervezésig

Hidraulika alapoktól a tervezésig
Szakmai továbbképzés

A képzés célja

A résztvevő megismeri a hidraulika alapjait, az eszközök jelölését, működési elveit. A résztvevő betekintést nyer a hidraulika elemek üzembe helyezésüknek, üzemeltetésüknek, karbantartásuknak, javításuknak és tervezésüknek módszereibe. A szakmai továbbképzésen megszerzett elméleti ismeretek és a gyakorlati tapasztalatok által képessé válik az ilyen berendezések biztonságos üzemeltetésére, szakszerű javítására és tervezésére.

Részvétel feltétele

 • Alapfokú műszaki végzettség,
 • Betöltött 18. életév,
 • Egy év szerelői gyakorlat,
 • Az 4. modulhoz felsőfokú végzettség

Modulok

 1. Hidraulika alapismeretek:
  célja, hogy a résztvevők ismerjék meg
  • a hidraulikus alapfogalmakat és összefüggéseket
  • az energia-átalakítók és irányítóelemek feladatát, legfontosabb szerkezeti és üzemviteli jellemzőit
  • a körfolyamrendszerek kiegészítő elemeit és ellenőrző eszközeit
  • a rendszertechnikai alapkapcsolásokat
  • a munkafolyadékok kezelését, szűrési technikáit
  • az üzemeltetés szabályait
 2. Hidraulikus szivattyúk és motorok ismerete:
  célja, hogy a résztvevők ismerjék meg
  • a hidraulikus szivattyúk szerkezeti kialakításait, üzemviteli jellemzőit
  • a forgó, lengő és lineáris hidromotorok felépítését, kiválasztásuk szempontjait
  • az üzemeltetési és karbantartási előírásokat
  • az energia-átalakítók szabályozási és állítási lehetőségeit
  • a leggyakoribb hibák azonosításának módjait
 3. Hidraulikus rendszerek karbantartása, javítása:
  célja, hogy a résztvevők képesek legyenek
  • hidraulikus berendezéseket üzembe helyezni, üzemeltetni és karbantartani
  • hidraulikus elemek és berendezések meghibásodása esetén a meghibásodás okainak feltárására
  • hidraulikus elemek és berendezések szakszerű javítására
 4. Hidraulikus rendszerek tervezésének ismeretei:
  célja, hogy a résztvevők ismerjék meg
  • a hidraulikus energiaátvitel alapelveit (rendszerező ismétlés), egyenleteit
  • a nyitott és zárt körfolyamok felépítését
  • hidraulikus elemek, munkafolyadékok kiválasztásának szempontjait
  • a szűrő használatának és kiválasztásának szempontjait, a hőháztartás meghatározását
  • az üzembe helyezés, üzemeltetés, hidraulika szerviz és karbantartás előírásait
  • a gyakorlati tapasztalatok alapján kialakult rendszertechnikai megoldásokat, azok alkalmazási lehetőségeit

Vizsgára bocsátás feltétele

 • A megengedettnél (10%) kevesebb hiányzás
 • A modulzáró vizsgák sikeres teljesítése

Kérdésed van? Segítünk!

Csak előbb kattints ide.