Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló

Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló

Nyilvántartásba vételi szám: B/2020/000617
Azonosító szám: BP/0102/2033-1/2021
Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló
Hatósági hatáskörbe tartozó képesítő képzés

A képzés célja:

A gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló a csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki biztonsági felülvizsgálatát és minősítését végzi. Tevékenysége során részletesen ellenőrzi, minősíti és dokumentálja az üzemelő csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés szabályosságát, azok létesítéskor hatályos műszaki biztonsági szempontoknak való megfelelőségét, azok tömörségét, és további üzemelésre való alkalmasságát.
Felülvizsgálja a PB tartályos gázellátó rendszerek csatlakozóvezetékeinek, felhasználói berendezéseinek szabályosságát és minősíti azokat a további üzemelésre való alkalmasság szempontjából. A gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló teljesítményhatártól függetlenül felülvizsgálja a gázfelhasználó technológiai rendszereket, és dönt azok további üzemelésre való alkalmasságáról.
Felülvizsgálja a 30 kg/h feletti tüzelőanyag-fogyasztású olaj- és egyéb cseppfolyós tüzelőanyagfogyasztó technológiai rendszerek (a továbbiakban: olajfogyasztó technológiai rendszerek) elhelyezésének, üzemeltetésének szabályosságát.
A gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló a mérési adatokat és megállapításait jegyzőkönyvben dokumentálja, és műszaki biztonsági szempontok alapján minősít.
Műszaki biztonsági szempontoknak való megfelelés felülvizsgálatát az olajfogyasztó technológiai rendszerek kiviteli terveiben, valamint a jogszabályban meghatározott adattartalmú tervezői nyilatkozatokban foglaltak alapján végzi.
A műszaki biztonsági ellenőrzéskor figyelemmel van a felhasználó által rendelkezésre bocsátott, a használatbavétellel kapcsolatban keletkezett dokumentáció, beleértve az időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatok jegyzőkönyvei és a létesítéskor hatályos olajfogyasztó technológiai rendszerek műszaki biztonsági szabályzata műszaki biztonsági-szabályzatában meghatározott követelményekre.
Ellenőrzi, hogy az olajfogyasztó technológiai rendszerek és azok üzemeltetése megfelel-e a meghozott hatósági döntésekben foglaltaknak, valamint a műszaki biztonsági követelményeknek.

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:

 • betöltött 18. életév
 • egészségügyi alkalmasság igazolása szükséges (gázszerelők rendelkeznek munkaköri alkalmassági vizsgálattal)
 • szakmai előképzettség:
  • Gázvezetékszerelő (517)
  • Víz-és gázvezeték szerelő (521)
  • Csőhálózat-és berendezés szerelő (302)
  • Gázvezeték-és készülékszerelő (31 5216 10; 05 2 7621 02 23 02; 312-2)
  • Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat szerelő (31 582 09 0010 31 02)
  • Gáz-és olajtüzelő berendezés- szerelő, üzembe helyező (32 52 36 02, 029 7439 02 22 07)
  • Központifűtés-és gázhálózat rendszer szerelő(31 582 21 0001 31 02; 34 582 09)
  • Központifűtés- és csőhálózat szerelő (melegvíz, gőz, gáz)(514; 518)
  • Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész szakképesítés (52 522 09 0000 00 00)
  • Épületgépész technikus (05 5 3117 16 20 05; 52 5443 02; 52 582 02; 54 582 01; 5 0732 07 01)
  • Gázipari technikus (02 5 3129 16 10 06; 52 549905; 52 544 03; 5454403)
  • Gáz-és hőtermelő berendezés szerelő (35 582 01)
  • Gázvezeték- és készülékszerelő mestervizsga
  • Gáz- és olajtüzelő berendezés szerelő, üzembe helyező mestervizsga
  • Gázfogyasztó berendezés- és csőhálózat szerelő mestervizsga
  • Gáz-és tüzeléstechnikai mestervizsga
  • Központifűtés-és gázhálózat szerelő mestervizsga
  • Épületgépész mérnök
  • Gázipari mérnök
  • Olaj- és gázmérnök
  • Gépészmérnök
  • Gázipari szakmérnök
  • Épületgépész üzemmérnök
  • Gázipari szaküzemmérnök
 • gyakorlati idő leigazolása (legalább 3 év), kivéve az alábbi előképzettségeket:
  • gázvezeték- és készülékszerelő mestervizsga
  • gázfogyasztóberendezés-és csőhálózat szerelő mestervizsga
  • gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező mestervizsga
  • gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsga
  • épületgépész mérnök
  • gázipari mérnök
  • gépészmérnök
  • gázipari szakmérnök
  • épületgépész üzemmérnök
  • gázipari szaküzemmérnök
  • épületgépész technikus
  • gázipari technikus
   • Ezekben az esetekben a végezhető tevékenység: Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálata (a felhasználói berendezés tartozékát képező gázfelhasználó technológia együttes hőterhelése legfeljebb 70 kW)

Csatlakozási feltételekkel és a képesítéssel végezhető tevékenységekkel kapcsolatos részletesebb tájékoztatást ITT olvashat

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

A tanfolyam zárásaként házi vizsga kerül szervezésre, melynek sikeres kitöltése után a résztvevőknek TANÚSÍTVÁNY-t állítunk ki mellyel a vizsgaközpontokban BIZONYÍTVÁNY szerezhető a szakképesítéshez előírt feltételek teljesítése után.

Készségek, képességek:

 • A gáz csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló kormányrendelet kötelezően előírja a műszaki biztonsági felülvizsgálatot. A felhasználó a gázfelhasználó technológia műszaki biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés évét követő első évben és ezt követően évente elvégezteti a műszaki biztonsági felülvizsgálat elvégzésére jogosult személlyel.
 • A műszaki biztonsági felülvizsgálat során az üzembe helyezéskor hatályos műszaki biztonsági szabályoknak való megfelelést, továbbá a biztonságos üzemeltetést befolyásoló feltételeket kell ellenőrizni.
 • Jogosult meglévő gázfogyasztó készülékek egyszerűsített eljárással történő cseréjére.

A jogszabályi előírások alkalmazásával meghatározza (kiválasztja) az adott felhasználási helyen üzemelő csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatához megfelelő módszereket, megtervezi a felülvizsgálat menetét, sorrendjét, előkészíti az eszközöket, mérőműszereket, a felülvizsgálathoz kapcsolódó szükséges dokumentációt.
Ellenőrzi és minősíti a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték nyomvonalának szabályosságát, a védőtávolságon belüli tilalmak és korlátozások érvényesülését, a tartozékok és elzáró szerelvények alkalmasságát, működőképességét. Megvizsgálja a tömítő anyagok alkalmasságát, fali felállásokat, fali átvezetéseket és épületbe való beállásokat.
Ellenőrzi és minősíti a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték nyomvonalának szabályosságát, oldható és nem oldható kötéseit, felfüggesztések, alátámasztások rögzítéseit, az anyagok megfelelőségét, tartozékok alkalmasságát. Megvizsgálja a tömítő anyagok alkalmasságát, fali átvezetések megfelelőségét.
Megvizsgálja és minősíti a nyomásszabályozó állomás kialakításának megfelelőségét, tömörségét, korrózióvédelmét, karbantartottságát, a biztonsági szerelvények működési sorrendjét, működőképességét, alátámasztások megfelelőségét, rögzítését, védőtávolságon (védőzónán) belüli tilalmak és korlátozások biztosítottságát, a villámvédelmi dokumentáció meglétét és naprakészségét, az előírt tűzoltó készülékek rendelkezésre állását, elhelyezésének szabályosságát, időszakos felülvizsgálatának érvényességét.
Megvizsgálja és minősíti a gázmérő helyek, gázmérő állomások kialakításának szabályosságát, alátámasztását, rögzítését, megfelelőségét, korrózióvédelmét, védőtávolságát (védőzóna), tömörségét, a villámvédelmi dokumentáció meglétét és naprakészségét és az előírt tűzoltó készülékek rendelkezésre állását, elhelyezésének szabályosságát, időszakos felülvizsgálatának érvényességét.
Ellenőrzi és minősíti a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték korrózióvédelmét.
Ellenőrzi és minősíti a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték tömörségét a csatlakozási nyomás névleges értékén műszeres ellenőrzéssel végzett gáztömörségi vizsgálattal.
Ellenőrzi és minősíti a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték EPH bekötés meglétét.
PB tartályos gázellátás esetében ellenőrzi és minősíti a folyadék- és gázfázisú csatlakozóvezeték és fogyasztói vezeték nyomvonalának, védőtávolságának (védőzóna), biztonsági övezetének megfelelőségét, tartozékainak (elzáró szerelvények, biztonsági szelepek, elpárologtatók, nyomásszabályozók) működőképességét, csatlakozási nyomás névleges értékén műszeres gáztömörség ellenőrzést végez. Megvizsgálja a villámvédelmi dokumentáció meglétét és naprakészségét, az előírt tűzoltó készülékek rendelkezésre állását, elhelyezésének szabályosságát, időszakos felülvizsgálatának érvényességét.
Ellenőrzi és minősíti a gázfogyasztó készülékek tanúsított típusaiktól függő elhelyezésének, üzemeltetésének szabályosságát, ideértve azt is, hogy rendelkezik-e EU-gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, adattáblával (CE) és azon célországként HU szerepel-e. Felülvizsgálja az égéstermék elvezetés szabályosságát, a légellátás biztosítottságát, az elszívó berendezés esetén a reteszelés feltételét, működését és az időszakos karbantartás megtörténtét. Megállapításait jegyzőkönyvben rögzíti.
Ellenőrzi és minősíti az „A” típusú gázfogyasztó készülékek elhelyezésének, üzemeltetésének szabályosságát.
Ellenőrzi és minősíti az „A”, „B” és „C” típusú „gáz vízmelegítő” gázfogyasztó készülékek elhelyezésének, üzemeltetésének szabályosságát. Méri és elemzi a füstgáz összetételét, mérési eredményeit rögzíti.
Ellenőrzi és minősíti az „A”, „B” és „C” típusú gázfogyasztó készülékek elhelyezésének, üzemeltetésének szabályosságát. Mérőműszerrel ellenőrzi a füstgáz összetételét, elemzi és értékeli a mérési eredményeket.
Ellenőrzi és minősíti a gázfelhasználói technológiai rendszerek elhelyezésének műszaki-biztonsági követelményrendszerét, biztonságos üzemeltetésének feltételeit, szabályosságát, vonatkozó szabványok előírásait.
Megvizsgálja az átalakítási, használatbavételi engedélyek érvényességét.
Hideg- és melegüzemi vizsgálatot végez.
Ellenőrzi a - tüzelőanyag-vezetéket, - égőt és szerelvényeit, - égési levegőnyomást, - gőznyomást, - víz (gőz) hőmérsékletet, - vészvízszintet, - füstgázcsappantyú reteszt, - egyéb technológiai reteszeket, - tűztér-szellőztetési időt, - gyújtási időket, - szabályozó, vezérlő egységeket, - PLC-ket, - égéstermék összetevőket, - tömörséget. Méri és elemzi a füstgáz összetételét, mérési eredményeit rögzíti. Jegyzőkönyvben dokumentálja a felülvizsgálati tevékenységet, minősíti a gázfelhasználó technológiai rendszert.
Ellenőrzi és minősíti a 30 kg/h feletti tüzelőanyag-fogyasztású olaj- és egyéb cseppfolyós tüzelőanyag-fogyasztó technológiai rendszerek (a továbbiakban: olajfogyasztó technológiai rendszerek) elhelyezésének, üzemeltetésének szabályosságát. Hideg- és melegüzemi vizsgálatot végez. Felülvizsgálati jegyzőkönyvet készít a műszaki adatokról és a végzett vizsgálatokról.
Számítógép használatával dokumentálja a gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgálói tevékenységét, melyről jegyzőkönyvet készít. Rendszerezi és archíválja a felülvizsgálati dokumentációt.
Határozott intézkedéssel megszünteti a közvetlen élet- és vagyonbiztonsági helyzetet, - értesíti a gázipari engedélyes diszpécser szolgálatát, - katasztrófavédelmet és - biztosítja a helyszínt.
A jogszabályi feltételek betartásával, mint feljogosított gázszerelő végzi a gázfogyasztó készülékek egyszerűsített eljárásban történő cseréjét. Az elvégzett egyszerűsített készülékcserét a csere elvégzését követően a szerelési nyilatkozat és a bejelentőlap átadásával bejelenti az illetékes gázipari engedélyesnek.
Tájékoztatja a tulajdonost a feltárt, hiányosságok, szabálytalanságok jogkövetkezményéről. Megoldási lehetőségeket ajánl a hibák elhárítására. Jó kapcsolatot tart a megrendelőkkel Kapcsolatot tart a gázipari engedélyesek, hatóságok szakembereivel.

A szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája):

A gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgálók tevékenysége a lakosság széles körét érinti, az intézmények, ipari, mezőgazdasági és a gázfelhasználó technológiai rendszerek, olajfogyasztó technológiai rendszerek használóinak élet- és vagyonbiztonságának megóvását is szolgálja.
A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartására az ingatlan tulajdonosa köteles. .
A gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés szerepelt a korábbi OKJ jegyzékben, évente több száz gázszerelő szerezte meg az újabb jogosultságokat jelentő szakképesítést. .
A felülvizsgáló tevékenységet más jogszabály is indokolja: .

A szolgáltatás szüneteltetését követően jogosult a visszakapcsolás előtt a felhasználói berendezést és a csatlakozóvezetéket műszaki-biztonsági szempontból felülvizsgálni.

Megnevezése: Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló
Ágazat megnevezése: Épületgépészet ágazat
KEOR kód: 0713


Elérhetőségek

Pocsai Edit

BUDAPEST oktatásvezető

oktatas@hidrakepzes.hu
+36-20-912-8032
+36-1-426-0349
1108 Budapest, Harmat utca 208.

Polyák Dorina

KECSKEMÉT képzésszervező

oktatas+kecskemet@hidrakepzes.hu
+36-20-271-3282
+36-76-593-229
6000 Kecskemét, Kaffka Margit u. 1.