Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló

Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló

Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló
Hatósági hatáskörbe tartozó képesítő képzés

JELENTKEZÉSI LAP

A képzés célja:

A gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló a csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki biztonsági felülvizsgálatát és minősítését végzi. Tevékenysége során részletesen ellenőrzi, minősíti és dokumentálja az üzemelő csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés szabályosságát, azok létesítéskor hatályos műszaki biztonsági szempontoknak való megfelelőségét, azok tömörségét, és további üzemelésre való alkalmasságát.
Felülvizsgálja a PB tartályos gázellátó rendszerek csatlakozóvezetékeinek, felhasználói berendezéseinek szabályosságát és minősíti azokat a további üzemelésre való alkalmasság szempontjából. A gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló teljesítményhatártól függetlenül felülvizsgálja a gázfelhasználó technológiai rendszereket, és dönt azok további üzemelésre való alkalmasságáról.
Felülvizsgálja a 30 kg/h feletti tüzelőanyag-fogyasztású olaj- és egyéb cseppfolyós tüzelőanyagfogyasztó technológiai rendszerek (a továbbiakban: olajfogyasztó technológiai rendszerek) elhelyezésének, üzemeltetésének szabályosságát.
A gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló a mérési adatokat és megállapításait jegyzőkönyvben dokumentálja, és műszaki biztonsági szempontok alapján minősít.
Műszaki biztonsági szempontoknak való megfelelés felülvizsgálatát az olajfogyasztó technológiai rendszerek kiviteli terveiben, valamint a jogszabályban meghatározott adattartalmú tervezői nyilatkozatokban foglaltak alapján végzi.
A műszaki biztonsági ellenőrzéskor figyelemmel van a felhasználó által rendelkezésre bocsátott, a használatbavétellel kapcsolatban keletkezett dokumentáció, beleértve az időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatok jegyzőkönyvei és a létesítéskor hatályos olajfogyasztó technológiai rendszerek műszaki biztonsági szabályzata műszaki biztonsági-szabályzatában meghatározott követelményekre.
Ellenőrzi, hogy az olajfogyasztó technológiai rendszerek és azok üzemeltetése megfelel-e a meghozott hatósági döntésekben foglaltaknak, valamint a műszaki biztonsági követelményeknek.

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:

 • betöltött 18. életév
 • egészségügyi alkalmasság igazolása szükséges (gázszerelők rendelkeznek munkaköri alkalmassági vizsgálattal)
 • szakmai előképzettség:
  • Gázvezetékszerelő (517)
  • Víz-és gázvezeték szerelő (521)
  • Csőhálózat-és berendezés szerelő (302)
  • Gázvezeték-és készülékszerelő (31 5216 10; 05 2 7621 02 23 02; 312-2)
  • Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat szerelő (31 582 09 0010 31 02)
  • Gáz-és olajtüzelő berendezés- szerelő, üzembe helyező (32 52 36 02, 029 7439 02 22 07)
  • Központifűtés-és gázhálózat rendszer szerelő(31 582 21 0001 31 02; 34 582 09)
  • Központifűtés- és csőhálózat szerelő (melegvíz, gőz, gáz)(514; 518)
  • Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész szakképesítés (52 522 09 0000 00 00)
  • Épületgépész technikus (05 5 3117 16 20 05; 52 5443 02; 52 582 02; 54 582 01; 5 0732 07 01)
  • Gázipari technikus (02 5 3129 16 10 06; 52 549905; 52 544 03; 5454403)
  • Gáz-és hőtermelő berendezés szerelő (35 582 01)
  • Gázvezeték- és készülékszerelő mestervizsga
  • Gáz- és olajtüzelő berendezés szerelő, üzembe helyező mestervizsga
  • Gázfogyasztó berendezés- és csőhálózat szerelő mestervizsga
  • Gáz-és tüzeléstechnikai mestervizsga
  • Központifűtés-és gázhálózat szerelő mestervizsga
  • Épületgépész mérnök
  • Gázipari mérnök
  • Olaj- és gázmérnök
  • Gépészmérnök
  • Gázipari szakmérnök
  • Épületgépész üzemmérnök
  • Gázipari szaküzemmérnök
 • gyakorlati idő leigazolása (legalább 3 év), kivéve az alábbi előképzettségeket:
  • gázvezeték- és készülékszerelő mestervizsga
  • gázfogyasztóberendezés-és csőhálózat szerelő mestervizsga
  • gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező mestervizsga
  • gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsga
  • épületgépész mérnök
  • gázipari mérnök
  • gépészmérnök
  • gázipari szakmérnök
  • épületgépész üzemmérnök
  • gázipari szaküzemmérnök
  • épületgépész technikus
  • gázipari technikus
   • Ezekben az esetekben a végezhető tevékenység: Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálata (a felhasználói berendezés tartozékát képező gázfelhasználó technológia együttes hőterhelése legfeljebb 70 kW)

Csatlakozási feltételekkel és a képesítéssel végezhető tevékenységekkel kapcsolatos részletesebb tájékoztatást ITT olvashat

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

A tanfolyam elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki a résztvevőknek. Ezt követően, a vizsgát szerződött partnerünk szervezi, melynek sikeres letétele után bizonyítványt kap a vizsgázó. A tanfolyam és a vizsgaesemény egyaránt nálunk kerül megszervezésre.

 

A szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája):

A gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgálók tevékenysége a lakosság széles körét érinti, az intézmények, ipari, mezőgazdasági és a gázfelhasználó technológiai rendszerek, olajfogyasztó technológiai rendszerek használóinak élet- és vagyonbiztonságának megóvását is szolgálja. A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartására az ingatlan tulajdonosa köteles.A gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés szerepelt a korábbi OKJ jegyzékben, évente több száz gázszerelő szerezte meg az újabb jogosultságokat jelentő szakképesítést. 

A felülvizsgáló tevékenységet más jogszabály is indokolja:

A szolgáltatás szüneteltetését követően jogosult a visszakapcsolás előtt a felhasználói berendezést és a csatlakozóvezetéket műszaki-biztonsági szempontból felülvizsgálni.

Megnevezése: Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló
Ágazat megnevezése: Épületgépészet ágazat
A képzés a 365//2016. (XI.29.) Korm. rendelet és a 42/2017 (XII.11.) NGM rendelet előírásai szerint történik.

Kérdésed van? Segítünk!

Csak előbb kattints ide.