Falusi vendéglátó

Falusi vendéglátó

Falusi vendéglátó
Szakképesítés

> JELENTKEZÉSI LAP <

 

A falusi vendéglátó képzés célja:

A falusi vendéglátó feladatai szerteágazóak, üzleti döntéseket hoz, partnerekkel, vendégekkel, munkatársakkal együttműködik. Biztosítja a vendéglátóhely operatív működését.
Tudatos szakemberként tervezi meg munkáját, készletgazdálkodást végez, számításaihoz szoftvereket használ. Fogadja és kezeli a megrendeléseket, visszaigazol, tájékoztat, fizetési módokra javaslatot tesz, amelyek sokfélék lehetnek, készpénz, SZÉP kártyák, átutalás, online fizetés is.
A falusi vendéglátó a saját gazdaságában élelmiszer előállító kistermelői tevékenységet végezhet.
A falusi vendéglátóhelyen saját illetve a helyi termékekből is álló vendéglátást folytathat.
A vendégek részére programokat ajánl, igény szerint szervez, marketing tevékenységet végez, valamint a vendéglátóhellyel kapcsolatos gazdálkodási és pénzügyi feladatokat is kézben tartja.
Ellátja a vendéglátóhely karbantartási feladatait, ügyel a környezetre, és a logisztikai feladatokat is megoldja, biztosítja a takarítási folyamatokat. Szakszerűen üzemelteti a munkaeszközöket, gépeket, berendezéseket, szerszámokat.
Betartja a munka és balesetvédelmi, tűz és környezetvédelmi előírásokat. Tervezi és szervezi a munkatársak munkáját, értékeli, és motiválja dolgozóit. Kapcsolatot tart más szolgáltatókkal, valamint az értékesítésbe bekapcsolódó utazásszervezőkkel. A vendéglátóhellyel kapcsolatos adminisztrációs tevékenységeket precízen, folyamatosan elvégzi.

A falusi vendéglátó tanfolyam bekapcsolódás feltételei:

 • alapfokú iskolai végzettség
 • egészségügyi alkalmasság

Falusi vendéglátó képzés jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

A falusi vendéglátó képzés zárásaként házi vizsga kerül szervezésre, melynek sikeres kitöltése után a résztvevőknek TANÚSÍTVÁNY-t állítunk ki mellyel a vizsgaközpontokban BIZONYÍTVÁNY szerezhető a szakképesítéshez előírt feltételek teljesítése után.

A falusi vendéglátó képzés során megszerezhető készségek, képességek:

 • Tanulószerződést, munkaszerződést köt. Érvényesíti a munkavállalókkal szemben támasztott szakmai elvárásokat.
 • A viselkedési szabályok betartásával kommunikál a munkatársaival és a vendégekkel.
 • Táblázatkezelő, szövegszerkesztő programokat használ.
 • Elvégzi az alapvető matematikai műveleteket a számlázás témakörében, számlákat tölt ki a megfelelő és aktuális jogszabályok alapján
 • A világhálón tájékozódva szakmai tartalmakat keres és talál a falusi turizmussal összefüggésben. A rendelkezésre álló információt, tartalmat rendszerezi, munkavégzése során felhasználja.
 • Kezeli a vendégek részéről felmerülő fogyasztóvédelmi problémákat, reklamációkat
 • Munkája során figyelembe veszi a vendéglátás környezetvédelemmel, környezettudatossággal és fenntarthatósággal kapcsolatos szabályait.
 • Felhasználja az ételkészítés során az élelmiszerek jellemző tulajdonságait.
 • Az ételkészítési munkafolyamat során használja a munkaegészségügyi, balesetvédelmi és minőségirányítási előírásokat.
 • Összeállítja, megtervezi a vendéglátó munkaműveletek elvégzésének sorrendjét, átlátja a munkafolyamatokat.
 • Kialakítja az árubeszerzés, az anyag-mozgatás, a raktározás, valamint az előkészítés alapelveit és tevékenységeit.
 • Rendeltetésszerűen, biztonságosan kezeli, üzemelteti a megfelelő gépeket, berendezéseket. A kéziszerszámok, használatát – a munkabiztonsági és higiéniai előírások betartásával – készség szinten elsajátítja.
 • Fogadja a vendégeket, ellátja a recepciós feladatokat
 • Szakszerűen kiszolgálja a vendégeket
 • A falusi vendéglátóhelyen egyszerűbb ételkészítési feladatokat végez, élelmiszerbiztonsági, követelmények betartása mellett.
 • Alapvető marketing feladatokat ellát, fejleszti a falusi vendéglátóhely arculatát és működését.
 • Programokat szervez és lebonyolít
 • Biztonságosan és nyereségesen működteti a falusi vendéglátóhelyet
 • Készletezést, készletgazdálkodást végez.
 • Előkészíti, kitölti, feldolgozza a szükséges dokumentumokat
 • Kérdőíveket szerkeszt a vendégelégedettség mérésére, a további vendégigények megismerésére.
 • Nyilvántartást vezet a falusi vendéglátás során keletkezett forgalmi adatokról.
 • A tájegységre jellemző speciális falusi vendéglátást valósít meg.
 • A saját gazdaságban előállított alapanyagokat, termékeket használ fel, illetve a nem termelt, de szükséges termékeket beszerzi a partnerektől.
 • Gazdaságában állattenyésztést folytat. Állati eredetű alapanyagokat állít elő.
 • A vendéglátóhely környezetét kialakítja, folyamatosan karbantartja.
 • Betakarítja a saját maga által megtermelt növényeket, feldolgozza azokat

A Falusi vendéglátó szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája):

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő képessé váljon a turizmus-vendéglátás területén belül a falusi vendéglátó tevékenység végzésére. A képzésre nagy szükség van, hiszen jelenleg is több ilyen jellegű szolgáltatást nyújtó vendéglátóhely működik. A vidékfejlesztés egyik fontos pillére a turizmus, amely nem létezhet a hagyományos falusi vendéglátás bemutatására is alkalmas szolgáltatás nélkül. A gasztronómia, a folklór, az épített és a természeti örökségünk megóvása terén is sokat tehetnek az ilyen tevékenységet végzők. Egyre többen vannak olyanok, akik pályázatok megnyerésével, megfelelő végzettség megszerzésével egyre inkább képesek minőségi falusi vendéglátást biztosítani az érdeklődőknek. Ehhez viszont elengedhetetlenül szükséges a vendéglátók színvonalas képzése. A szakmai képzés megszerzésének lehetőségének biztosításával a vidéki fiatalok helyben maradásához is hozzájárulunk, hiszen megélhetést, de legalábbis kiegészítő jövedelem megszerzésével ott találhatják meg életük célját, ahol eddig is éltek.

Megnevezése: Falusi vendéglátó
Ágazat megnevezése: Turizmus – vendéglátás ágazat
KEOR kód: 1013

Kérdésed van? Segítünk!

Csak előbb kattints ide.