Dajka

Dajka

Dajka
Szakképesítés

> JELENTKEZÉSI LAP <

 

A dajka képzés célja:

A dajka szakképesítéssel betölthető munkakörökhöz, foglalkozásokhoz szükséges ismeretek és kompetenciák elsajátíttatása, továbbá a résztvevők felkészítése a Dajka szakképesítés megszerzésére irányuló független akkreditált képesítő vizsgára, melynek sikeres teljesítése esetén Dajka államilag elismert képesítő bizonyítványt kapnak. A dajka a bölcsődés és óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a felsőfokú végzettségű szakember irányításával végzi munkáját. A különböző intézményi formákban eltérő kompetenciákkal közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Ellátja a környezetgondozási és balesetmegelőzési teendőket. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

A dajka tanfolyam bekapcsolódási feltételei:

  • alapfokú iskolai végzettség

A dajka oktatásra jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

A dajka tanfolyam zárásaként házi vizsga kerül szervezésre, melynek sikeres kitöltése után a résztvevőknek TANÚSÍTVÁNY-t állítunk ki mellyel a vizsgaközpontokban dajka BIZONYÍTVÁNY szerezhető a dajka szakképesítés előírt feltételeinek teljesítése és a dajka vizsga után. A vizsgára bocsátás előfeltétele továbbá a külső helyszíni 40 órás gyakorlati igazolás. A gyakorlati helyszínről a képzésben résztvevő maga kell gondoskodjon, a gyakorlatról az intézménynek igazolást kell kiállítania

Készségek, képességek:

  • Tisztában van a helyes életritmus a napirend jelentőségével.
  • Eligazodik a gyógypedagógia rendszerében, ismeri a gyógypedagógiai alapfogalmakat.
  • Ismeri az agresszió megjelenési formáit.
  • Ismeri az intézmény udvarára, annak tagolására vonatkozó előírásokat, szabályokat. Ismeri a veszélyes növényeket.
  • Ismeri a lázas betegségek esetén követendő protokollt.
  • Képes figyelemmel kísérni a gyermek egyéni sajátosságait és a környezeti pszichés hatásait a táplálkozás folyamatában.
  • Mini bölcsődében, óvodában, a tudomására jutott információkat a szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli.

A dajka szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája):

A dajka bölcsődében, mini bölcsődében, óvodában, gyermekotthonban dolgozó szakember. A gondozás és nevelés intézményeiben dolgozó pedagógusok és kisgyermeknevelők segítőtársa a gyermek nevelésében, gondozásában. A kisgyermekkorú és az óvodáskorú gyermek fejlődését egyebek között a velük foglalkozó szakemberek szakmai tudása, képzettségének minősége garantálja. A kisgyermekkortól az óvodáskor végéig tartó fejlődési ívben kiemelkedő szerephez jutnak a ragaszkodási kapcsolatok, kötődési élmények. A dajka a visszatérő találkozások, az együttesen átélt élmények, a közösen végzett tevékenységek által válik érzelmileg fontos személlyé kisgyermekkorban és óvodáskorban. E képesítés hivatott bővíteni azon szakemberek körét, mely a pedagógus és a kisgyermeknevelő mellett biztosítja a fejlődés személyi feltételeit és a családdal történő együttműködést. Ez garantálja a társadalmi hasznosságát.

Megnevezése: Dajka
Ágazat megnevezése: -
KEOR kód: 0119

Kérdésed van? Segítünk!

Csak előbb kattints ide.