Automata öntözőrendszer építő és karbantartó

Automata öntözőrendszer építő és karbantartó

Nyilvántartásba vételi szám: E/2020/000136
Azonosító szám: 08124002
Automata öntözőrendszer építő és karbantartó
Szakképesítés

Szakképesítés

Az automata öntözőrendszer építő és karbantartó képzés célja:

A képzésben résztvevő sajátítsa el az automata öntözőrendszer építő és karbantartó feladatok ellátásához szükséges elméleti ismereteket, gyakorlati kompetenciákat, melyek birtokában képessé válik feladatai önálló ellátására.

Az automata öntözőrendszer építő és karbantartó szakember kompetenciái:

Automata öntözőrendszer építő és karbantartó szakember munkája során jellemzően földbe telepített és/vagy föld feletti öntözőrendszert létesít gyep, virágok, cserjék, fák, mezőgazdasági haszonnövények részére. Az automata öntözőrendszer karbantartása során feladat a téli üzemszünet után a tavaszi újraindítás, illetve az őszi időszakban az öntözőrendszer leállítása, téliesítése. Az öntözőrendszert hozzá tudja igazítani a változó növényzethez és a változó évszakokhoz. Tanácsot ad az új öntözési igényekkel kapcsolatban. A munkához szükséges megfelelő ismeretei vannak a talajokról, növényekről, időjárásról, hidraulikai számításokról, tervezési elvekről és szempontokról, szerelési technológiákról, az egyenáramról és a váltóáramról, a kisfeszültséggel vagy törpefeszültséggel működő berendezésekről. Ismeri a kapcsolódó mérési eljárásokat, amik alapján tud hibát keresni. Ismeri és betartja az érintésvédelmi és balesetvédelmi szabályokat.

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:

 • érettségi bizonyítvány
 • egészségügyi alkalmasság
 • (szakmai előképzettség NEM szükséges)

Az automata öntözőrendszer építő és karbantartó képzés jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

Az automata öntözőrendszer építő és karbantartó képzés zárásaként házi záróvizsga kerül szervezésre, melynek sikeres kitöltése után a résztvevőknek TANÚSÍTVÁNY-t állítunk ki. A tanúsítvány birtokában a vizsgaközpontokban BIZONYÍTVÁNY szerezhető a szakképesítéshez előírt vizsgafeltételek teljesítése és vizsgadíj befizetése után.

Az automata öntözőrendszer építő és karbantartó képzés során megszerezhető készségek, képességek:

 • Léptékhelyes és méretarányos rajzot készítése az öntözendő területről.
 • Az egyes területek vízfogyasztásának megállapítása.
 • Az öntözőrendszer csöveinek típusainak, valamint a csőtagok lehetséges összekötési módjainak kiválasztása.
 • Az egyes öntözési zónák öntözési hosszának és gyakoriságának kiszámítása.
 • A szivattyú beépítése a biztonságos üzemeltetéshez szükséges kiegészítőkkel együtt.
 • A szűrők kiválasztása, beépítése és karbantartása a szennyeződés minősége szerint.
 • Hiba feltárása a nem megfelelően működő automata öntözőrendszerben.
 • A munkatevékenységéhez kapcsolódó balesetvédelmi, munka-, egészség- és környezetvédelmi előírások betartása.

Az automata öntözőrendszer építő és karbantartó képzéssel megszerezhető szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája):

A tevékenység során az öntözendő területről méretarányos és léptékhelyes rajzot készít, rögzíti a vízforrás adatait. Az öntözőrendszer terv alapján műszaki és gazdaságossági, valamint üzemeltetési szempontok szerint ki tudja választani a kivitelezéshez szükséges anyagokat és technológiákat. Az építés befejezése után részletes magyarázattal át tudja adni az automata öntözőrendszert, meg tudja tanítani az alapvető használatot. Ismeri a kivitelezéshez szükséges alkatrészek fajtáit, tulajdonságait, telepítési lehetőségeit, beállítási módjait, a különböző megoldások előnyeit, hátrányait. Ezek alapján optimális döntést tud hozni a kivitelezés/karbantartás kapcsán. Ismeri és helyesen alkalmazza a gépeket és szerszámokat, betartja a munkavédelmi és környezetvédelmi előírásokat. Csapatban dolgozik, együttműködik a szakmai munkában résztvevőkkel, és más szakmákban dolgozó kollégákkal.

Megnevezése: Automata öntözőrendszer építő és karbantartó
Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet
KEOR kód: 0812 Kertészet


Elérhetőségek

Pocsai Edit

BUDAPEST oktatásvezető

oktatas@hidrakepzes.hu
+36-20-912-8032
+36-1-426-0349
1108 Budapest, Harmat utca 208.