Aranykalászos gazda

Aranykalászos gazda

Nyilvántartásba vételi szám: E/2020/000136
Azonosító szám: 08125001
Aranykalászos gazda
Szakképesítés

Rész-szakmára felkészítő szakmai oktatás

Az ARANYKALÁSZOS GAZDA RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS szerezhető meg a 2021.01.01.-től már nem indítható Aranykalászos gazda OKJ helyett!

Az aranykalászos gazda képzés célja:

A képzésben résztvevő sajátítsa el az aranykalászos gazda feladatainak végzéséhez szükséges elméleti ismereteket, gyakorlati kompetenciákat, melyek birtokában képessé válik feladatai önálló ellátására. A képzés során, biztosítson lehetőséget a résztvevők számára, a munkaerőpiaci szempontból releváns ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére.

Az aranykalászos gazda tanfolyam bekapcsolódás feltételei:

 • alapfokú iskolai végzettség
 • egészségügyi alkalmasság

Aranykalászos gazda képzés jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

Az aranykalászos gazda képzés zárásaként házi záróvizsga kerül szervezésre, melynek sikeres kitöltése után a résztvevőknek TANÚSÍTVÁNY-t állítunk ki. A tanúsítvány birtokában a vizsgaközpontokban BIZONYÍTVÁNY szerezhető a szakképesítéshez előírt vizsgafeltételek teljesítése és vizsgadíj befizetése után.

Az aranykalászos gazda képzés során megszerezhető készségek, képességek:

 • Elvégzi a talajmunkákat, kezeli a gépeket, előkészíti a magágyat.
 • Gondoskodik a vetőmagvak tárolásáról, előkészíti vetésre.
 • Elvégzi a talajelőkészítést, a vetést, a növények ápolását, gondozását.
 • Betakarítja a terményt, tárolóhelyre szállítja, méri a nedvességtartalmát, tisztaságát.
 • Védekezik a gyomnövények kártétele ellen.
 • Működteti az öntöző-berendezéseket.
 • Elvégzi a lucerna, a gyep telepítési, gondozási, betakarítási munkáit.
 • Végzi a palántanevelést, vet, tűzdel, öntöz, gondozza a növényeket.
 • Gondozza a zöldségnövényeket, begyűjt, tisztít, csomagol, értékesít.
 • Végzi a gyümölcsös aktuális munkálatait, betakarítja a terményt, értékesít.
 • Elvégzi az istállómunkákat, fenntartja az istállórendet.
 • Felismeri a gazdasági állatok ivarzását. Közreműködik a pároztatásban, a termékenyítésben.
 • Segítséget nyújt az ellésnél, gondozza az újszülött állatot.
 • Fertőtlenítő oldatot készít, utasítás szerint használja.
 • Takarmányt előkészít, elvégzi az állatok napi takarmányozását, megvizsgálja az etető- és itató, berendezéseket.
 • Elvégzi az adott állat speciális napi ápolási feladatait.
 • Kipróbálja a világítást, a fűtőberendezést, megméri az istálló hőmérsékletét.
 • Gépi fejést végez a higiéniai előírások szerint, tisztít, karbantart.
 • Előkészíti a fiaztató kutricát, a szükséges eszközöket.
 • Mezőgazdasági munkát végez, kezeli az elektromos kerti munkagépeket.
 • Elvégzi indulás előtt a mezőgazdasági erő- és munkagépek napi karbantartását.
 • Üzembe helyezi az új munkagépet a gyári (kezelési) utasítások szerint, összekapcsolja az erő- és munkagépet, a művelő eszközöket beállítja a megadott értékre, elvégzi a karbantartásukat.
 • Alkalmazza a munka, tűz- és környezetvédelem szabályait.
 • Terméket értékesít, bizonylatot állít ki (számla, nyugta).
 • Terményt szállít, szállítólevelet, átvételi dokumentációt tölt ki, kézzel és internetes rendszer használatával.

Az aranykalászos gazda szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája):

Az aranykalászos gazda általános mezőgazdasági szakismeretekkel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez elengedhetetlen elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, a vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel rendelkező szakember. A mezőgazdasági termelési feladatokat gazdaságosan, szakszerűen, környezetkímélő módon végzi, ismeri az állattartás, a szántóföldi növénytermesztés és kertgazdálkodás alapjait. Képes a talaj-előkészítést, vetést, növényápolást, a talaj telmőképessé8ének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni, az élelmezési és a takarmányozási célra termesztett növényeket betakarítani, tárolni, tartósítani, állatjólléti és -higiénia és tartástechnológiai feladatokat végrehajtani, állatt szaporítani, takarmányozni, zöldségtermesztési, gyümölcs, és szőlőtermesztési feladatokat ellátni, mezőgazdasági munkagépeket, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni, környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni, kereskedelmi, vállalkozási, szervezés és ügyviteli tevékenységet végezni, önálló agrárgazdaság vállalkozást működtetni.

Megnevezése: Aranykalászos gazda
Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet ágazat
KEOR kód: _


Elérhetőségek

Fehér-Strausz Tünde

KECSKEMÉT képzésszervező

oktatas+kecskemet@hidrakepzes.hu
+36-20-912-8011
+36-76-593-229
6000 Kecskemét, Kaffka Margit u. 1.

Pocsai Edit

BUDAPEST oktatásvezető

oktatas@hidrakepzes.hu
+36-20-912-8032
+36-1-426-0349
1108 Budapest, Harmat utca 208.