Alapfokú elsősegélynyújtó tanfolyam

Alapfokú elsősegélynyújtó tanfolyam

Alapfokú elsősegélynyújtó tanfolyam
Szakmai továbbképzés

A képzés célja

A munkahelyi elsősegélynyújtás más szakértelmet igényel, mint egyéb elsősegélynyújtási helyzetek.
A tanfolyam során a hallgatók elsajátítják az alapszintű elsősegélynyújtás és újraélesztés irányelveit, emellett tisztában kell lenniük és meg kell tanulniuk az adott munkahely leggyakoribb baleseteinek lehetőségeit és az ehhez tartozó alapvető elsősegély ellátás módját.
Törvényi felhatalmazás alapján a munkavédelmi hatósági, munkavédelmi felügyelete ellenőrizheti a cégeket/vállalatokat, és az esetleges feltárt szabálytalanságokat a munkavédelmi felügyelő(k) jegyzőkönyvben rögzíthetik és munkavédelmi bírságot szabhatnak ki.

Jogi vonatkozás:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
46.§ A munkahelyen - jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyforrásoknak, a munkavállalók létszámának, a munkavégzésből és a munkakörnyezetből származó hatások és egészségkárosító kóroki tényezők figyelembevételének, valamint a munka szervezésének megfelelően - biztosítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit.

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
20. § (1) Minden munkahelyen és műszakban a tevékenység és a munkafolyamatok veszélyességétől, illetve az ott dolgozók számától függően kialakított elsősegélynyújtó felszerelést vagy mentődobozt és a munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani. Egy vagy több elsősegélynyújtásra szolgáló - hordággyal is könnyen megközelíthető - helyiséget kell biztosítani ott, ahol a helyiségek mérete, a végzett tevékenység jellege és a balesetek gyakorisága ezt indokolja.
(2) Az elsősegélynyújtó felszerelést, a mentődobozt és a tevékenységtől függően hordágyat, megfelelő mennyiségben és minőségben, jól látható, könnyen és gyorsan elérhető, szennyeződéstől védett helyen kell készenlétben tartani.
(3) Gondoskodni kell az elhasznált, lejárt, használhatatlan eszközök pótlásáról.
(4) Az elsősegélyhelyeket és a hozzájuk vezető utakat a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell jelölni.
(5) Az elsősegélynyújtó felszereléssel, az elsősegélynyújtó hely kialakításával és az elsősegélynyújtás megszervezésével kapcsolatos további követelményeket, valamint a kijelölt elsősegélynyújtók képzése, továbbképzése tekintetében az irányadó előírásokat külön jogszabály tartalmazza.

Tanfolyam részletei

  • Képzési idő: 8 óra
  • Képzési díj: 12.000.Ft/fő + 27% ÁFA
    Kihelyezett formában (minimum 10 fő részvételével) igényelné képzésünket, kérje egyedi árajánlatunkat!
  • A tanfolyam elvégzéséről magyar nyelvű igazolást állítunk ki, melyet a munkavédelmi hatóság is elfogad.

Partnereink véleménye:

Elvárásomnak megfelelően zajlott az oktatás. Mindkét oktató felkészült a kiadott tematikából, kérdéseinkre tudtak választ adni. Az oktatás jó hangvételű, kötetlen volt, dolgozóink érdeklődve figyeltek, a prezentáció érdekes volt.”

Taskovics Attila
Üzemeltetési Igazgató
A-WAY Zrt.

Kérdésed van? Segítünk!

Csak előbb kattints ide.