Hírek

Hírek

GINOP-6.1.9-18-2018-00001 támogatott képzések megvalósítására

2022-03-09

HIRDETMÉNY támogatott képzések megvalósítására, a közlekedési és kapcsolódó ágazatok vállalatai, vállalkozásai részére. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Képzési, Vizsgáztatási Igazgatósága hirdetményt tesz közzé a közlekedési és kapcsolódó ágazatokban működő vállalkozások és vállalatok részére, a GINOP-6.1.9-18-2018-00001 Közlekedési Képzési és Vizsgacentrum kialakítása c. projekt keretében, munkahelyi képzések megvalósítására.

GINOP-6.1.9-18-2018-00001 támogatott képzések megvalósítására

Tisztelt Partnereink!

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket az alább olvasható lehetőséget a munkavállalók pályázati költségkeretből történő -akár ingyenes - képzésére, melynek keretében cégünk az alábbi képzések megvalósításában tudja segíteni vállalkozását:

A pályzat keretein belül JELENLEG elérhető képzések HAMAROSAN elérhető képzések
 • Autódaru-kezelői (4411) szaktanfolyami képzés
 • Biztonságos munkavégzés
 • Emelő asztal és felrakógép-kezelői képzés (4121) szaktanfolyami képzés
 • Emelőgép-ügyintéző
 • Gépjármű emelő-hátfal kezelői (4213) szaktanfolyami képzés
 • Gumikerekes kotró-kezelői (1212) szaktanfolyami képzés
 • Gyalogkíséretű targonca-kezelői (3312) szaktanfolyami képzés
 • Híddaru, futódaru-kezelői (4361) szaktanfolyami képzés
 • Hidraulikus és pneumatikus berendezések kezelője
 • Hidraulikus rakodó (homlokrakodó, forgórakodó, teleszkópos rakodó)-kezelői (4511) szaktanfolyami képzés
 • Járműemelő-kezelői képzés (4111) szaktanfolyami képzés
 • Járműre szerelt daru-kezelői (4451) szaktanfolyami képzés
 • Közlekedési ágazati alapkészség fejlesztés
 • Lánctalpas kotró-kezelői (1222) szaktanfolyami képzés
 • Mobil szerelőkosár-kezelői (4223) szaktanfolyami képzés
 • Mobil szerelőállvány-kezelői (4221) szaktanfolyami képzés
 • Raktáros
 • Szintkülönbség kiegyenlítő-kezelői képzés (4191) szaktanfolyami képzés
 • Toronydaru-kezelői képzés (4341) szaktanfolyami képzés
 • Traktoralapú univerzális földmunkagép-kezelői (1111) szaktanfolyami képzés
 • Vezetőállásos targonca-kezelői (3313) szaktanfolyami képzés
 • Vezetőüléses targonca-kezelő (3324) szaktanfolyami képzés
 • ADR 1.3
 • Rakományrögzítő
 • Teherkötöző

Egyéb képzési igénye esetén kérjük jelezze azt részünkre, hogy segíthessünk.

Melléklet:

 • Képzési igény bejelentés (docx)

H I R D E T M É N Y

támogatott képzések megvalósítására,

a közlekedési és kapcsolódó ágazatok vállalatai, vállalkozásai részére

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Képzési, Vizsgáztatási Igazgatósága hirdetményt tesz közzé a közlekedési és kapcsolódó ágazatokban működő vállalkozások és vállalatok részére, a GINOP-6.1.9-18-2018-00001 Közlekedési Képzési és Vizsgacentrum kialakítása c. projekt keretében, munkahelyi képzések megvalósítására.

 

A Hirdetmény háttere

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. által alkotott konzorcium valósítja meg a GINOP-6.1.9-18 Közlekedési Képzési- és Vizsgacentrum kialakítása c. projektet. A konzorcium vállalta, hogy a projekt keretében a közlekedési és kapcsolódó ágazatokban 8-12 000 fő munkahelyi képzéséhez nyújt támogatást, melyet ezen ágazatok részére képzési szolgáltatást biztosító szervezetek (felnőttképzők) közreműködésével kíván megvalósítani. A képzések támogatására 1,0 milliárd Ft keretösszeg áll rendelkezésre.

Jelen hirdetmény célja, hogy az arra jogosult vállalkozások benyújthassák kérelmeiket támogatott munkahelyi képzések megvalósítása érdekében. A kérelmek elfogadása esetén a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. és a kérelmező vállalkozás megállapodást köt. A megállapodás alapján a kérelmező vállalkozás – a képzési jegyzéken szereplő felnőttképzők szolgáltatásainak igénybe vételével – megvalósítja a munkahelyi képzéseket, a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. pedig támogatást nyújt a megállapodásban, illetve a kapcsolódó Működési Kézikönyvben meghatározott szabályok szerint.

 

Igénybe vehető támogatás maximális összege, létszámkorlát

A program keretében nem került meghatározásra sem létszámkorlát, sem maximális támogatási összeg, a képzési költségek azonban nem haladhatják meg átlagosan a képzésben résztvevőnkénti 580 000 Ft/fő költséget, illetve a 125 000 Ft/fő átlagos támogatási összeget.

A program keretében a képzési díjak (illetve vizsgakötelezettség esetén az első vizsga díja) támogatható. A támogatott képzések díja képzésenként egységesen kerül meghatározásra a képzési jegyzéken. A képzési jegyzék tartalmazza a megvalósítható képzési program megnevezésén túl a megvalósító felnőttképzők felsorolását, a képzés időtartamát, óradíját és egységárát is, mely az első vizsga díját is magába foglalja, valamint a képzési kategóriát (szakmai vagy soft skill fejlesztő képzés). A képzési programok és kapcsolódó képzési ismertetők szintén közzétételre kerülnek.

A program keretében támogatási előleg igénylésére nincs lehetőség.

 

A támogatás intenzitása

A támogatás intenzitása az állami támogatási kategóriának, illetve a képzési díj mértékének a függvénye. A Program keretében az alábbi állami támogatási kategóriák keretében igényelhető támogatás:

 • csekélyösszegű támogatás (100% elméleti támogatási intenzitás),
 • jogi monopólium (100% elméleti támogatási intenzitás – nem minősül állami támogatásnak),
 • képzési támogatás (legfeljebb 50-70% közötti elméleti támogatási intenzitás),
 • személyszállítási közszolgáltatás ellentételezése jogcímen nyújtott támogatás (100% elméleti támogatási intenzitás – a bevétellel nem fedezett indokolt költségek 100%-a),

Amennyiben az átlagos képzési költség nem haladja meg a 125.000 Ft-ot, az arra lehetőséget adó támogatási kategóriákban a költség akár 100%-ban finanszírozható támogatás terhére.

 

A képzések célcsoportja

A Programban a közlekedési és kapcsolódó ágazatokban működő vállalkozások - mérettől függetlenül - igényelhetnek támogatást munkavállalóik képzésére (álláskeresők abban az esetben vehetnek részt a támogatott képzésen, ha annak sikeres elvégzését követően az igénylő vállalkozásnál munkaviszonyba kerülnek).

Előírás, hogy a képzésben részt vevő munkavállalók munkaszerződése szerinti munkavégzés helye a kevésbé fejlett régiókban lehet: Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl vagy Közép-Dunántúl.
Egy személy csak egy támogatott képzésben vehet részt a Programban, ez alól az ágazati alapkészség fejlesztő képzésen való részvétel jelent kivételt.

 

Pályázható képzések

A Program keretében a képzési jegyzéken szereplő képzések megvalósítását igényelhetik a vállalkozások. A támogatás egyik feltétele, hogy a képzési programokat a képzési jegyzéken megjelölt óraszámban, a közzétett képzési program szerint kell megvalósítani.

Amennyiben egy vállalkozás által igényelt képzés nem szerepel a képzési jegyzéken, arra nézve a vállalkozás kérelmet nyújthat be a KTI Nonprofit Kft. részére, melyet elbírálva, közzétételre kerül a kibővített képzési lista.

A Program keretében szakmai, ágazati jogszabály által szabályozott, vagy egyéb (soft skill fejlesztő) képzések támogatására is lehetőség van, előírás azonban, hogy a soft skill fejlesztő képzésekre jutó támogatási összeg aránya nem haladhatja meg a teljes igényelt támogatási összeg 30%-át.

A képzési programokat a vállalkozások a képzési jegyzéken feltüntetett felnőttképzőkkel együttműködve valósítják meg. A jegyzéken szereplő felnőttképzők közül a támogatott képzést igénylő vállalkozás választja ki partnerét, a kiválasztást a KTI Nonprofit Kft. nem befolyásolja.

A jegyzéken szereplő felnőttképzők azonos - a KTI Nonprofit Kft. által közzétett - képzési programot kötelesek végrehajtani, azonos óraszámban és azonos, szintén központilag közzétett áron.


Jelentkezési feltételek

A program keretében a Működési Kézikönyvben felsorolt ágazatokban működő vállalatok, vállalkozások nyújthatnak be kérelmet.

A további részletes feltételeket a Működési Kézikönyv tartalmazza.

 

A jelentkezés módja

A támogatott képzés megvalósítása érdekében a vállalkozásoknak kérelmet kell benyújtaniuk a KTI Nonprofit Kft. részére, postai úton, vagy személyesen a 

1119 Budapest, Than Károly utca 3-5.

címre (KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Képzési, Vizsgáztatási Igazgatóság). A borítékra rá kell vezetni a következőket:

"GINOP-6.1.9-18".

A kérelem sablonját, illetve a további benyújtandó dokumentumok meghatározását a Működési Kézikönyv tartalmazza.

 

Határidők

A vállalkozások részére folyamatosan biztosítjuk a lehetőséget a kérelmek benyújtására a Program zárásáig, illetve a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig.

A képzések megvalósításának határideje: 2023. március 31.

 

Hol lehet érdeklődni a részletekről?

A Hirdetmény, és a jelentkezés részletes feltételeit tartalmazó, GINOP-6.1.9-18-2018-0001 Közlekedési Képzési és Vizsgacentrum kialakítása c. projekt képzési programelemének lebonyolításához kapcsolódó Működési Kézikönyv (eljárásrend), a https://kkvkportal.hu oldalon kerül közzétételre, valamennyi további dokumentummal együtt (pl. képzési programok, képzési ismertetők).

 

Amennyiben a jelen Hirdetmény és a Működési Kézikönyv előírásai között ellentmondás mutatkozik, minden esetben a Működési Kézikönyvben foglaltakat kell figyelembe venni és alkalmazni.

KTI hivatalos tájékoztató (nyomtatható változat)
Hirdetmény megtekintése
Képzési jegyzék megtekintése