Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző

Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző

Nyilvántartásba vételi szám: E/2020/000136
Azonosító szám: 04175001
Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző
Szakképesítés

A Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző képzés célja:

A Pedagógiai munkatárs Pedagógiai asszisztens szakképesítéssel betölthető munkakörökhöz, foglalkozásokhoz szükséges ismeretek és kompetenciák elsajátíttatása, továbbá a résztvevők felkészítése a Pedagógiai munkatárs Pedagógiai asszisztens szakképesítés megszerzésére irányuló független akkreditált képesítő vizsgára, melynek sikeres teljesítése esetén Pedagógiai munkatárs Pedagógiai asszisztens államilag elismert képesítő bizonyítványt kapnak.
Cél továbbá, hogy a képzés növelje a résztvevők elhelyezkedési esélyeit, az alábbiakban feltüntetettek indokolják a szakképesítés munkaerőpiaci relevanciáját:
A versenyképesség, illetve a tudásalapú társadalmakban a pedagóguspálya és a holdudvarába tartozó pedagógiai munkát segítő pályák felértékelődésének lehetünk tanúi. Az oktatás/nevelés intézményeiben az oktatás/nevelés minősége visszavezethető a pedagógiai munkában résztvevők mind magasabb szakmai tudására, megfelelő kompetenciáira és a mind teljesebb együttműködésre. A pedagógiai munka a társadalmi érdeklődés középpontjában áll, így a megítélés szempontjából kiemelkedően fontos, hogy a munkához köthető intrinzik motivációk között mind a pályaválasztás, mind a pályán maradás hátterében az egyik legtöbbször megjelenő elem a gyermekekkel való foglalkozás öröme, mely hatással van a gyermek és családja életére is. A humán tevékenységhez való vonzódás és az a tény, hogy munkájuk során gyermekekkel szeretnének foglalkozni, általában is azonosítható egy társadalmilag értékes, hasznosítható munkaterülettel.

Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző tanfolyam bekapcsolódási feltételei:

 • Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:
  • Szakma, szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-elágazás
   • 5 0411 09 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakma
   • 5 0411 09 02 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző szakma
   • Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés
   • Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés
   • Vállalkozási ügyintéző szakképesítés
   • Vállalkozási ügyintéző részszakképesítés
   • Közgazdaság szakmacsoportba tartozó felsőfokú szakképzésben szerzett OKJ szakképesítés/szakképesítés-elágazás
   • Gazdaságtudományok képzési területen felsőoktatási szakképzésben szerzett végzettség
  • Felsőfokú végzettség
 • Szükséges gyakorlat:
  • Érettségi végzettség esetén legalább három év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adózási, vagy munkaügyi területen szerzett (igazolt) gyakorlat.
  • Felsőfokú végzettség esetén legalább két év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adózási, vagy munkaügyi területen szerzett (igazolt) gyakorlat, kivéve a gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakon szerzett végzettség.
  • Nem kell szakmai gyakorlatot igazolni:
   • ­az OKJ alapján szerzett mérlegképes könyvelőknek szakképesítéstől/szakképesítés-elágazástól/szakképesítés-ráépüléstől függetlenül
   • a szakmai előképzettség tartalmi átfedései alapján a 04115002 számú Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítéssel rendelkezőknek
  • A szakmai gyakorlat időtartamába beszámít:
   • a gazdaságtudományok képzési területen folytatott aktív tanulmányoknak az időtartama, amelyek újabb végzettség megszerzése nélkül záródtak

A Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző oktatásra jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

A Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző képzés zárásaként házi záróvizsga kerül szervezésre, melynek sikeres kitöltése után a résztvevőknek TANÚSÍTVÁNY-t állítunk ki. A tanúsítvány birtokában a vizsgaközpontokban BIZONYÍTVÁNY szerezhető a szakképesítéshez előírt vizsgafeltételek teljesítése és vizsgadíj befizetése után.

Készségek, képességek:

 • Előkészíti és a rendelkezésre álló információk birtokában összeállítja a humánstratégia és az üzleti terv rá bízott részeit.
 • Részt vesz a munkaerőtoborzás folyamatában az állásinterjúkon.
 • Kapcsolatot tart a munkavállalók, munkáltató, érdekképviseletek között.
 • Gyakorlatban alkalmazza a munkaviszonyra vonatkozó szabályokban foglaltakat.
 • Alkalmazza az adatszolgáltatásokra, adatkezelésre és az információ biztonságra vonatkozó szabályokat.
 • Munkája során betartja adatszolgáltatásra, adatkezelésre, és információ biztonságra vonatkozó előírásokat.
 • Összegyűjti és összeállítja ill. továbbítja feldolgozás céljából a bérszámfejtéshez szükséges információkat és dokumentumokat.
 • Elbírálja a biztosítási kötelezettséget, eleget tesz bejelentési kötelezettségének.
 • Tájékoztatja a munkáltatót-foglalkoztatót és a munkavállalót az őket érintő kedvezmények lehetőségéről és azok érvényesítési szabályairól.
 • Alkalmazza a bérszámfejtésre és a jövedelemkifizetésre vonatkozó jogszabályokat és ezekről képes pontos tájékoztatással szolgálni az érintetteknek.
 • Használja a bérszámfejtő programot és az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó programokat, illetve folyamatos ellenőrzés mellett feltárja azok esetleges hibáit.
 • Kialakítja és szükség esetén továbbfejleszti azt a munkafolyamatot, amely a határidők betartását elősegíti.
 • Bemutatja és ismerteti a munkaviszony létesítése, megszűnése, illetve megszűntetéséhet kapcsolódó szabályokat.
 • Pontosan alkalmazza a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok, illetve a társas és egyéni vállalkozók társadalombiztosítási és adózási kötelezettségeit és erről tájékoztatja az érintett feleket.
 • Alkalmazza a családtámogatási ellátásokra vonatkozó szabályokat.
 • Tájékoztatja az ellátást igénylőt családtámogatási ellátásokra vonatkozó szabályokról, az igénylés módjáról.
 • Tájékoztatja az ügyfelet (munkavállalót) a szociális ellátó rendszer által biztosított pénzbeli ellátásokra jogosító feltételekről, az igénylés módjáról.
 • Elkészíti a társadalombiztosítási kifizetőhelyi elszámolást és statisztikai adatszolgáltatást.
 • Megállapítja a pénzbeli ellátásokra való jogosultságokot, ellátásra való jogosultság idejét.
 • Megállapítja a pénzbeli ellátás naptári napi alapját, mértékét.
 • Elkészíti az üzemi balesti jegyzőkönyvet, a baleset üzemi jellegét elismerő/elutasító határozatot.
 • Megállapítja a baleseti táppénz naptári napi alapját, mértékét.
 • Kiválasztja, alkalmazza a társadalombiztosítási kifizetőhely által használandó nyomtatványokat az ellátások megállapításánál.
 • Betartja az eljárási szabályokat.
 • Tájékoztatja az érintetteket a nyugdíjba vonulás feltételeiről.
 • Alkalmazza a nyugellátásra a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló jogszabályokat.
 • Tájékoztatja az érintetteket a korhatár előtti ellátásokról, valamint az ellátások mellett végezhető keresőtevékenységéről.
 • Tájékoztatja az érintetteket a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól, annak igénybevételéről.

A Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása

A munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző több területen lát el humánerőforráshoz kapcsolódó feladatokat. HR feladatok:

 • Az emberi erőforrással való gazdálkodás.
 • Kapcsolatot tart a munkavállalók, munkáltató, érdekképviseletek között.
 • Ellátja az adatvédelemmel kapcsolatos feladatokat.
 • Tájékoztatja a munkavállalót az érvényesíthető kedvezményekről, pótszabadságról, nyilatkoztatja a kedvezmények igénybevételéről.
 • A Munka Törvénykönyve által meghatározott nyilvántartáshoz szükséges adatokat összegyűjti és adatokat továbbít feldolgozás céljából.
 • Munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezi, iratkezelést végez.

Bérszámfejtéssel kapcsolatos feladatok:

 • A HR által megadott adatok alapján, ellátja a havi bérszámfejtési feladatokat, eleget tesz a jogszabály által előírt bejelentési, bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségeinek.

Társadalombiztosítással kapcsolatos feladatok:

 • Tájékoztatja az érintetteket
  • a pénzbeli ellátásokra való jogosultsági feltételekről, igénylés módjáról
  • a családtámogatási ellátásokra való jogosultságról, igénylés módjáról

Megnevezése: Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző
Ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment
KEOR kód: 0417 Munkahelyi ismeretek


Elérhetőségek

Fehér-Strausz Tünde

KECSKEMÉT képzésszervező

oktatas+kecskemet@hidrakepzes.hu
+36-20-912-8011
+36-76-593-229
6000 Kecskemét, Kaffka Margit u. 1.

Pocsai Edit

BUDAPEST oktatásvezető

oktatas@hidrakepzes.hu
+36-20-912-8032
+36-1-426-0349
1108 Budapest, Harmat utca 208.