Megújuló energiatermelő berendezések üzemeltetője

Megújuló energiatermelő berendezések üzemeltetője

Megújuló energiatermelő berendezések üzemeltetője
OKJ Képzés

FIGYELEM!

2021.01.01.-től nem indítható semmilyen OKJ tanfolyam!
Helyette az adott munkakörnek megfelelő SZAKKÉPESÍTÉS szerezhető meg.

A TANFOLYAM ELVÉGZÉSÉVEL MEGSZEREZHETŐ ISMERETEK

A megújuló energiatermelő berendezések üzemeltetője közreműködik a megújuló energiát hasznosító kiserőmű szerelésében a hálózati csatlakozás előkészítésében, üzemeltetésében. Megtervezi a munkafolyamatot, anyag, eszköz és emberi erőforrást tervez. Villamos mérőműszereket használ, méréseket végez. Egyenáramú, egy- és háromfázisú rendszeren villamos mennyiségek mérését végzi. Nem villamos mennyiségek mérését végzi. Villamos gépeket szerel, üzemeltet, javít. Szélgenerátort szerel, ellenőriz, üzemeltet. Biogáz erőművet szerel, ellenőriz, üzemeltet. Transzformátorokat szerel, üzemeltet, javít. Aszinkrongépeket szerel, üzemeltet, javít.
Egyenáramú gépeket szerel üzemeltet, javít. Szinkrongépeket szerel, üzemeltet, javít. Napelemeket szerel, üzemeltet, hibajavítást végez. Invertert szerel, beszabályoz, üzemeltet, hibajavítást végez. Védelmeket szerel és beszabályozza a megadott paramétereket. Vezérlési, szabályozási eszközöket telepít. Akkumulátor töltőt, akkumulátor telepet szerel, üzemeltet, ellenőriz. Előkészíti a kiserőmű hálózati csatlakozását.
Ellenőrzi az elkészült kiserőművet, közreműködik a kiserőmű hálózatra kapcsolásában.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • terveket, műszaki leírásokat olvasni, értelmezni
 • munkavégzéssel összefüggő általános szabályokat alkalmazni
 • munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat alkalmazni
 • meghatározni a műveleti sorrendet és a felhasználandó anyagszükségletet
 • kiválasztani a munkafolyamathoz szükséges eszközöket, szerszámokat, készülékeket
 • munkaműveletekről vázlatos rajzot készíteni
 • a technológiai alapműveleteknél kisgépeket, kéziszerszámokat használni
 • a munkafeladatok elvégzéséről építési naplót vezetni
 • megújuló energiát hasznosító kiserőművet létesíteni
 • védelmeket szerelni és beszabályozni a megadott paraméterekkel
 • vezérlési, szabályozási eszközöket telepíteni
 • kiserőmű hálózati csatlakozását előkészíteni
 • ellenőrző bejárást végezni
 • állapotellenőrző bejárást végezni
 • mérni a kiserőmű villamos és nem villamos paramétereit,
 • dokumentálni az ellenőrzések eredményét
 • üzemi naplót vezetni
 • ellátni a helyszíni felügyeletet egyéb, nem villamos munkákhoz
 • készülékek üzemállapotát ellenőrizni
 • kiserőművet üzemeltetni
 • meghibásodott berendezés helyreállítását végezni
 • feszültségmentesítési utasítást készíteni
 • kapcsolási sorrendet készíteni
 • üzemirányítói utasításra a feszültségmentesítést végrehajtani
 • hiba behatárolását végezni
 • végrehajtani a munkaterület átadás-átvételét
 • védelmek, automatikák jelzéseit leolvasni, értelmezni
 • hiba okait felismerni, elvégezni a hibás berendezés javítását, helyreállítását
 • kommunikálni az üzemirányítókkal
 • munkája során betartani a tűzvédelmi, munkavédelmi szabályokat

A KÉPZÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE

 • Alapfokú iskolai végzettség (8 osztály),
 • 34 522 04 Villanyszerelő vagy középfokú, vagy felsőfokú erősáramú végzettség
 • Minimum 2 év üzemeltetői munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat
 • Betöltött 18. életév,
 • Egészségügyi alkalmasság

A MEGÚJULÓ ENERGIATERMELŐ BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETŐJE KÉPZÉS RÉSZEI (MODULOK)

 • 11288-16 Munka előkészítése, átadása
 • 11784-16 Megújuló energiát hasznosító kiserőmű létesítése
 • 11785-16 Megújuló energiát hasznosító kiserőmű ellenőrzése, üzemeltetése

JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

 • legmagasabb iskolai bizonyítvány
 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • jelentkezési lap
 • megújuló energiatermelő berendezések üzemeltetője foglalkozás-egészségügyi alkalmassági igazolás (intézményünkben történik)
 • 20.000.- Ft regisztrációs díj befizetése (beleszámít a tanfolyam díjába)

AZ OKJ VIZSGA RÉSZEI

EUROPASS BIZONYÍTVÁNY-KIEGÉSZÍTŐ

A bizonyítvány-kiegészítő igazolja a szakképesítést a külföldi munkavégzés megkönnyítésére. Az Európai Unió által meghatározott, egységes formátumban igazolja a képzés során megszerzett kompetenciákat, ezáltal lehetővé téve a célországban megszerezhető szakmával történő összehasonlítást.
Igény esetén lehetőséget biztosítunk az Europass bizonyítvány-kiegészítő megszerzésére.
További részleteket honlapunkon az OKJ képzés menüpont alatti EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő oldalon.

Vizsga és bizonyítvány

Vizsga és bizonyítvány

Azoknál a képzéseknél ahol a képzési program előírja, egy házi tudásfelmérésre kerül sor. Ennek sikeres teljesítése után egy tanúsítványt állítunk ki. Ha a képzési program nem írja elő a házi tudásfelmérőt, akkor a tanúsítványt a tanfolyam sikeres elvégzése után kiállítjuk. Ezt követően, ezzel a tanúsítvánnyal már fogadnak a vizsgaközpontok, ahol sikeres vizsga után bizonyítványt kapsz. A vizsgajelentkezéssel kapcsolatos teendőidben intézményünk teljeskörű segítséget nyújt. A vizsga árát a tanfolyam díja nem tartalmazza.

Kérdésed van? Segítünk!

Csak előbb kattints ide.