Logisztikus

Logisztikus

Nyilvántartásba vételi szám: E/2020/000136
Azonosító szám: 10415006
Logisztikus
Szakképesítés

A Logisztikus képzés célja:

A Logisztikus szakképesítéssel betölthető munkakörökhöz, foglalkozásokhoz szükséges ismeretek és kompetenciák elsajátíttatása, továbbá a résztvevők felkészítése a Logisztikus szakképesítés megszerzésére irányuló független akkreditált képesítő vizsgára, melynek sikeres teljesítése esetén Logisztikus államilag elismert képesítő bizonyítványt kapnak.
Cél továbbá, hogy a képzés növelje a résztvevők elhelyezkedési esélyeit, az alábbiakban feltüntetettek indokolják a szakképesítés munkaerőpiaci relevanciáját:
A logisztika a nemzetgazdaság minden területén fontos szerepet játszik. Hatékony működése elengedhetetlen a versenyképesség javításában, a termelés volumenének emelésében, a kereskedelem gyors és pontos lebonyolításában. A logisztikai munkatársak nagyon széles spektrumú területen dolgoznak, gazdasági áganként eltérő követelményekkel és feltételekkel. A vállalatok főtevékenységének mindenoldalú logisztikai biztosításával hozzájárulnak a vállalat sikeres működéséhez, hiányuk vagy nem elégséges szintű működésük jelentős gazdasági hátrányt okozhat. A logisztikus a munkaerő-piacon keresett szakember.

A Logisztikus tanfolyam bekapcsolódási feltételei:

 • Érettségi végzettség

A Logisztikus oktatásra jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

A Logisztikus képzés zárásaként házi záróvizsga kerül szervezésre, melynek sikeres kitöltése után a résztvevőknek TANÚSÍTVÁNY-t állítunk ki. A tanúsítvány birtokában a vizsgaközpontokban BIZONYÍTVÁNY szerezhető a szakképesítéshez előírt vizsgafeltételek teljesítése és vizsgadíj befizetése után.

Készségek, képességek:

 • Megismeri a vállalat logisztikai rendszerének felépítését, sajátosságait.
 • Tisztában van az ellátási lánc fogalmával, szereplőivel és saját feladataival az ellátási láncban.
 • Átlátja a beszerzési logisztikai terület folyamatait, képes a beszerzés feladatainak megoldására.
 • Beazonosítja a beszerzési szükségleteket.
 • Kiválasztja a beszerzésre kerülő termékek és szolgáltatások beszállítóit.
 • Értékeli a beszállítók ajánlatait.
 • Meghatározza egy adott termék gyártásának vagy beszerzésének (make or buy) feltételeit.
 • Meghatározza az adott körülményeknek megfelelő, gazdaságos rendelési tételnagyságot.
 • Képes a termelés logisztikai feladatainak megoldására.
 • Összegyűjti és dokumentálja a gyártási folyamatok logisztikai költségeinek adatait, és képes rendszerezni azokat.
 • Elemzi a gyártóeszközök teljes eszközhatékonysági mutatóját (OEE).
 • A gyártási megrendeléseket különböző módszerek szerint ütemezi.
 • Megoldja a Just In Time rendszerű termelési folyamat logisztikai feladatait.
 • Megszervezi és irányítja a kanban rendszer folyamatait.
 • Megtervezi a termelési folyamat anyagszükségletét.
 • Készletgazdálkodást végez. Nyilvántartja a különböző anyagnemek készletnagyságát.
 • Termeléssel, munkaerőszükséglettel kapcsolatos számításokat végez.
 • Részt vesz a készletértékelési számításokban.
 • Részt vesz az elosztási logisztikai feladatok megtervezésében.
 • Elosztási logisztikai feladatokat és számításokat végez.
 • Elosztási szükséglettervezést végez.
 • Megtervezi az áruelosztási körjáratok útvonalát.
 • Részt vesz a reverz (visszautas) logisztikai folyamatokban.
 • Tevékenysége során alkalmazza a vállalat minőségirányítási rendszerében előírtakat.
 • Teljesíti a logisztikai folyamatok minőségbiztosítási feladatait. A logisztikai szolgáltatások minőségi mutatóival kapcsolatos, alapvető statisztikai számításokat végez.

A Logisztikus szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása

A logisztikus tevékenyen részt vesz a logisztikai folyamatokban, ismeri és az ellátási lánc öszszes szintjén alkalmazza a logisztikai szolgáltatások működéséhez szükséges műveleteket és számításokat. Ismeri a beszerzési logisztikai terület folyamatait, képes kapcsolatot tartani a beszállítókkal, az általuk nyújtott beszállítási szolgáltatásokat értékeli, amelyek alapján megrendeli a szükséges terméket, szolgáltatást. A termelési logisztika területén képes biztosítani a termelési folyamatok részére szükséges anyagot, szolgáltatást, ismeri a szükséges műveleteket és számításokat. A készletezési logisztika területén ismeri a raktári folyamatokat, részt vesz azok működtetésében, együttműködik a raktárirányítás vezetésével. Az elosztási logisztika területén ismeri a kiszállítási módozatokat, együttműködik a csomagolási és a kiszállítási tevékenység irányítóival. Ismeri a reverz (visszutas) logisztika feladatait, a környezetvédelem által megkövetelt hatékony és biztonságos hulladékfeldolgozás alapelveit. Képes a logisztikai folyamatok minőségbiztosítási feladatainak teljesítésére, a vállalat minőségirányítási rendszerében előírtakat a saját területén hatékonyan alkalmazza.

Megnevezése: Logisztikus
Ágazat megnevezése: Közlekedés és szállítmányozás
KEOR kód: 1041


Elérhetőségek

Fehér-Strausz Tünde

KECSKEMÉT képzésszervező

oktatas+kecskemet@hidrakepzes.hu
+36-20-912-8011
+36-76-593-229
6000 Kecskemét, Kaffka Margit u. 1.

Pocsai Edit

BUDAPEST oktatásvezető

oktatas@hidrakepzes.hu
+36-20-912-8032
+36-1-426-0349
1108 Budapest, Harmat utca 208.