Kazángépész (12 t/h felett)

Kazángépész (12 t/h felett)

Nyilvántartásba vételi szám: E/2020/000136
Azonosító szám: 07133020
Kazángépész (12 t/h felett)
Szakképesítés

A Kazángépész (12 t/h felett) SZAKKÉPESÍTÉS célja:

A korszerű, folyamatirányított energetikai rendszerek, erőművek, vegyipari és rokon iparági termelő berendezések, hűtés-fűtés szolgáltatók által alkalmazott kazánok, kazánblokkok működtetése igényli a megfelelő elméleti és gyakorlati tudással, képességekkel rendelkező szakemberek alkalmazását. A Kazángépész (12 t/h felett) szakképesítéssel betölthető munkakörökhöz, foglalkozásokhoz szükséges ismeretek és kompetenciák elsajátíttatása, továbbá a részt vevők felkészítése a Kazángépész (12 t/h felett) szakképesítés megszerzésére irányuló független akkreditált képesítő vizsgára, melynek sikeres teljesítése esetén államilag elismert képesítő bizonyítványt kapnak. A képzés különösen alkalmas a hasonló munkaterületen dolgozók továbbképzésére, átképzésére is, új tudás és képesség megszerzésére is, ami munkaerő-piaci előnyt is jelent.

A Kazángépész (12 t/h felett) TOVÁBBKÉPZÉS részleteinek megtekintése

A kazángépész kompetenciái:

A kazángépész szakember a 12 t/h tömegáram feletti és 7200 kW-ot meghaladó (jellemzően 21 MW-os vagy annál nagyobb) teljesítményű ipari kazánokat és segédberendezéseiket kezeli és felügyeli. Feladata a kazán és a kazánt ellátó technológiai rendszerek felkészítése, indítása, folyamatos üzemeltetése, illetve a kazán által ellátott technológiai rendszerek, hőtechnikai berendezések hatékony, üzembiztos, igény szerinti működtetése. Munkája során ellenőrzi és felügyeli az üzemeltetési paramétereket. Jogosultsági szintjének megfelelő mértékben végrehajtja a szükséges beavatkozást. Vezeti az előírt üzemi dokumentumokat. Informatikai ismeretei alapján képes a korszerű, folyamatirányított, automatizált tüzeléstechnikai rendszerek működtetésére, a digitális üzemeltetési naplózás végrehajtására. Ellátja a jogosultsági körébe tartozó épületfelügyeleti rendszerek, biztonsági berendezések ellenőrzését, a veszélyes anyagok, hulladékok, melléktermékek hatósági előírás szerinti kezelését.

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:

 • alapfokú iskolai végzettség
 • egészségügyi alkalmasság

A Kazángépész (12 t/h felett)képzés jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

A kazángépész (12 t/h felett) képzés zárásaként házi záróvizsga kerül szervezésre, melynek sikeres kitöltése után a résztvevőknek TANÚSÍTVÁNY-t állítunk ki. A tanúsítvány birtokában a vizsgaközpontokban BIZONYÍTVÁNY szerezhető a szakképesítéshez előírt vizsgafeltételek teljesítése és vizsgadíj befizetése után.

A kazángépész (12 t/h felett) képzés során megszerezhető készségek, képességek:

 • Folyamatosan üzemelteti a tüzelőberendezést, működteti a kapcsolódó szerelvényeket és rendszereket. Folyamatosan ellenőrzi a lángképet, és elvégzi a hatáskörébe tartozó beavatkozást.
 • Üzem közben ellenőrzi a füstgáz hőmérsékletét és összetételét, valamint a helyes gáz-levegő arányt.
 • Ellenőrzi a nyomás és hőmérséklet értékeket, kazánoknál a vízszintet és a víz összetételét, keménységét.
 • Használja a folyamatba épített ellenőrző eszközöket és műszereket.
 • Működteti az előmelegítő, gőztúlhevítő és iszapoló egységeket.
 • Kezeli az égés után keletkező salakeltávolító, koromlefúvató rendszert. Gondoskodik a veszélyes hulladéknak számító égéstermékek kezeléséről, tárolásáról és elszállíttatásáról.
 • Működteti a tüzelőberendezéssel összefüggő berendezéseket: rendszerre kapcsolja a kazánt.
 • A jogosultsági szintjének megfelelően ellenőrzi a kapcsolódó energetikai rendszerek üzemszerű állapotát, hatékony működését.
 • Felügyeli az üzemi paramétereket, a terhelési szintet, a szolgáltatás minőségét, ellenőrzi biztonságos működésüket.
 • Biztonságosan végrehajtja a kazán és segédberendezései beállítását. Szükség esetén végrehajtja a vészleállítást.
 • Az előírásoknak megfelelő formában dokumentálja az üzemmenetet, kezeli a rendelkezésére álló informatikai eszközöket és programokat. Az üzemmenet adatait az üzemben használt számítógépes adatbázisba vagy táblázatba rögzíti.
 • Méri és dokumentálja az elszámolási adatokat.

A kazángépész (12 t/h felett) képzéssel megszerezhető szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája):

A korszerű, folyamatirányított energetikai rendszerek, erőművek, vegyipari és rokon iparági termelő berendezések, hűtés-fűtés szolgáltatók által alkalmazott kazánok, kazánblokkok működtetése igényli a megfelelő elméleti és gyakorlati tudással, képességekkel rendelkező szakemberek alkalmazását. Ennek fontosságát a jogalkotó is kiemeli azzal, hogy hatósági jogkörben előírja az ebben a körben foglalkoztatott kazángépészekre kötelező szakmai képesítés megszerzését, viszont eltekint a több éves, az alkalmazást megelőző szakmai gyakorlati feltételtől. Ezzel olyan iparpolitikai igényt elégíti ki, amely rövid utas szakmai képzés keretében teszi lehetővé a munkaerőpiac igényeinek a lehető leggyorsabb kielégítését.

Megnevezése: Kazángépész (12 t/h felett)
Ágazat megnevezése: Gépészet
KEOR kód: 0713 Energetika, elektromosság


Elérhetőségek

Pocsai Edit

BUDAPEST oktatásvezető

oktatas@hidrakepzes.hu
+36-20-912-8032
+36-1-426-0349
1108 Budapest, Harmat utca 208.