Kazángépész (12 t/h felett) továbbképzés

Kazángépész (12 t/h felett) továbbképzés

Nyilvántartásba vételi szám: B/2020/000617
Kazángépész (12 t/h felett) továbbképzés
Hatósági hatáskörbe tartozó képesítő képzés

A Kazángépész (12 t/h felett) TOVÁBBKÉPZÉS célja:

 • A továbbképzés célja, hogy a hatósági jellegű továbbképzést teljesítő személyek a szükséges korszerű műszaki-biztonsági szakmai anyagot sajátítsanak el.
 • A továbbképzés célja elérése érdekében a továbbképzésen részt vevők ismerjék meg a területre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, érvényes műszaki szabványok követelményeit, különös tekintettel azok változásaira és váljanak képessé a megváltozott szakmai követelmények alkalmazására.
 • A továbbképzésen érdemben lehetőséget kell adni a résztvevőknek a vonatkozó hatályos jogszabályi és érvényes műszaki szabvány követelmények megismerésére és megértésére.

A Kazángépész (12 t/h felett) SZAKKÉPESÍTÉS részleteinek megtekintése

A kazángépész továbbképzés során megszerezhető kompetenciák:

 • A kazánkezelő (2-12 t/h között) munkaterületén elvégzi a 2-12 t/h közötti tömegáramú kazán felkészítését az üzemeltetésre, a kazán és segédberendezéseinek, a kazánt kiszolgáló rendszerek, illetve a kazán által ellátott technológiai berendezések hatékony, üzembiztos, igény szerinti működtetését. Felügyeli az üzemeltetési paramétereket, a biztonsági berendezéseket, az épületfelügyeleti rendszereket, dokumentálja az üzemmenetet.
 • A kazánkezelő szakember a legfeljebb 12 t/h tömegáramú, 7200 kW teljesítményt meg nem haladó ipari kazánokat és segédberendezéseiket kezeli és felügyeli. Feladata a kazán felkészítése, indítása, folyamatos üzemeltetése, illetve a kazán által ellátott technológiai berendezések hatékony, üzembiztos, igény szerinti működtetése. Munkája során ellenőrzi az üzemeltetési paramétereket. Jogosultsági szintjének megfelelő mértékben végrehajtja a szükséges beavatkozást. Vezeti az előírt üzemi dokumentumokat. Informatikai ismeretei alapján képes az automatizált kazánrendszerek működtetésére, a digitális üzemeltetési naplózás végrehajtására. Ellátja a jogosultsági körébe tartozó épületfelügyeleti rendszerek, biztonsági berendezések ellenőrzését, a veszélyes anyagok, hulladékok, melléktermékek hatósági előírás szerinti kezelését.
 • A kazángépész (12t/h felett) munkaterületén elvégzi a 12 t/h-nál nagyobb gőzteljesítményű kazán felkészítése az üzemeltetésre, a kazánnak és segédberendezéseinek, a kazánt ellátó technológiai rendszerek, illetve a kiszolgált hőtechnikai berendezések hatékony, üzembiztos, igény szerinti működtetése. Felügyeli az üzemeltetési paramétereket, a biztonsági berendezéseket, az épületfelügyeleti rendszereket, dokumentálja az üzemmenetet.
 • A kazángépész szakember a 12 t/h tömegáram feletti és 7200 kW-ot meghaladó (jellemzően 21 MW-os vagy annál nagyobb) teljesítményű ipari kazánokat és segédberendezéseiket kezeli és felügyeli. Feladata a kazán és a kazánt ellátó technológiai rendszerek felkészítése, indítása, folyamatos üzemeltetése, illetve a kazán által ellátott technológiai rendszerek, hőtechnikai berendezések hatékony, üzembiztos, igény szerinti működtetése.
 • Munkája során ellenőrzi és felügyeli az üzemeltetési paramétereket. Jogosultsági szintjének megfelelő mértékben végrehajtja a szükséges beavatkozást. Vezeti az előírt üzemi dokumentumokat. Informatikai ismeretei alapján képes a korszerű, folyamatirányított, automatizált tüzeléstechnikai rendszerek működtetésére, a digitális üzemeltetési naplózás végrehajtására. Ellátja a jogosultsági körébe tartozó épületfelügyeleti rendszerek, biztonsági berendezések ellenőrzését, a veszélyes anyagok, hulladékok, melléktermékek hatósági előírás szerinti kezelését.
 • A továbbképzés során fejlesztendő, megszerezhető kompetenciák: a szakterületnek megfelelő képzésben és a szakmai tapasztalatszerzés során megszerzett kompetenciák fejlesztése a szakmai követelményekben bekövetkezett változások függvényében, a szakmai követelmények változásához való igazodás képességének fejlesztése érdekében.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltétele:

 • A továbbképzésre jelentkezők felvételi követelménye: a továbbképzés szakterülete szerinti Kazángépész (12 t/h felett) szakképesítés megléte.
 • A továbbképzési igazolás a szakterület szerinti szakképesítést igazoló bizonyítvánnyal együttesen jogosít a továbbképzések szakterülete szerinti műszaki biztonság szempontjából jelentős munkakörök betöltésére.
 • A továbbképzésen résztvevők szakképesítése meglétének az ellenőrzése és az előírt adatok hiánytalanságának ellenőrzése – a tanulmányi szabályzatában tovább részletezett módon – a továbbképzés szervezőjének a feladata.
 • A továbbképzés tanóráin kötelező a személyes részvétel. Hiányzás esetén a felvett jelentkező nem bocsátható vizsgára, a továbbképzést meg kell ismételnie.
 • A kétféle szakképesítéssel rendelkezők egyszerre részt vehetnek ugyanazon továbbképzésen, de a szakképesítésüknek megfelelő megnevezésű továbbképzési igazolást kap.

A Kazángépész (12 t/h felett) továbbképzés jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

A kazángépész (12 t/h felett) továbbképzés részei:

 • A vonatkozó műszaki biztonsági, mérésügyi, tűzvédelmi és építésügyi jogszabályi követelmények szakterületet érintő változásai (1 óra)
 • A továbbképzés munkaterületét érintő gépekkel, berendezésekkel kapcsolatos műszaki szabványok követelményeinek változásai (3 óra)
 • A továbbképzés munkaterületét érintően az üzemvitel, a karbantartás, a műszaki biztonsági ellenőrzés területét érintően a munkavégzés előírásainak változásai (2 óra)
 • Új anyagok, szerelvények, berendezések, célműszerek típusai és azok használata (1 óra)
 • Tapasztalatcsere, fórum a résztvevőkkel (1 óra)

Elérhetőségek

Pocsai Edit

BUDAPEST oktatásvezető

oktatas@hidrakepzes.hu
+36-20-912-8032
+36-1-426-0349
1108 Budapest, Harmat utca 208.