Fázisvezérelt ultrahangos anyagvizsgáló továbbképzés

Fázisvezérelt ultrahangos anyagvizsgáló továbbképzés

Nyilvántartásba vételi szám: B/2020/000617
Fázisvezérelt ultrahangos anyagvizsgáló továbbképzés
Anyagvizsgáló képzés

A képzés célja:

A roncsolásmentes anyagvizsgálatok között az ultrahangos vizsgálatok igen elterjedtek annak sokrétegűsége következtében. A megfelelően kiválasztott vizsgálókészüléket egyaránt lehet fal- és rétegvastagság mérésre is használni a hagyományos vizsgálati eljárások mellett a különböző szögfejeknek köszönhetően.
A fázisvezérelt ultrahangos anyagvizsgálati technológia az egyik legfejlettebb, jövőbe mutató lehetőség a kompozit alkatrészek, acél és ausztenites rozsdamentes hegesztések, szerkezetek vizsgálatához vagy a korrózió ellenőrzéséhez. A fázisvezérelt mérőszondák rezgőinek elektronikus beállításával, eltolásával irányíthatóvá és fókuszálhatóvá válik az ultrahang nyaláb. Megfelelő vizsgálati értékek esetén igen nagyfokú érzékenység, hibák pontos helyének és méretének meghatározása, nagy vizsgálati teljesítmény és gyorsaság érhető el az azonnali vizuális eredmény megjelenítésével.
Az ultrahangos anyagvizsgálat gyors fejlődésével a szakemberek is gyakran nehezen tudnak lépést tartani és elsajátítani az újdonságokat. A képzés során összehasonlításra kerül a hagyományos és a fázisvezérelt ultrahang, annak alkalmazási és vizsgálati lehetőségeivel, előnyeivel és hátrányaival egyaránt. A gyakorlati oktatás során a gép kalibrálásától kezdve a beállítási lehetőségek megismerésével és vizsgálatok elvégzésével a résztvevő átfogó képet kap a fázisvezérelt eszköz használhatóságáról, és a technológia gyorsaságáról.

A képzés során megszerezhető ismeretek:

  • Ultrahang fizika alapismeretek frissítése
  • Fogalommeghatározások
  • Terminológia
  • Fázisvezérelt ultrahangos rendszerek minősítése
  • Hagyományos és fázisvezérelt ultrahangos készülékek összehasonlítása
  • Gyakorlati feladatok, vizsgálatok végrehajtása

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok
(a tanfolyam kezdésekor kitöltve kérjük hozza magával):

A tanfolyam helye:

HIDRA Felnőttképző Központ Kft.; 1108 Budapest, Harmat utca 208.

Közeli szálláshelyek:

Kattintson ide a részletek megtekintéséhez.

Érdemes-e a fázisvezérelt ultrahangos módszert alkalmazni?

Ennek eldöntésére a fázisvezérelt technikát (Phased Array Ultrasonic Technique – PAUT) hasonlítsuk össze a széles körben alkalmazott, hagyományos (A-képes) hibakereső vizsgálati technikával. Az összehasonlításhoz öt szempontot vettem figyelembe:
 

1. A vizsgálatra fordított idő
A vizsgálatra fordított teljes időt négy részre oszthatjuk: előkészület, vizsgálat, értékelés és dokumentálás.
Mivel egy fázisvezérelt vizsgálófej több (legalább 16) rezgőt tartalmaz, mint a hagyományos, ezeknek a rezgőknek a vizsgálatra való felkészítése, összehangolása hosszabb időt vesz igénybe. Ez az összehangolás komoly vizsgálói gyakorlatot igénylő, nem túl nehéz művelet, de mindenképpen megnöveli a felkészülési időt.
A jól beállított készülék, a megfelelően előkészített munkadarab és a helyesen alkalmazott kiegészítő eszközök nagy mértékben lerövidíthetik a vizsgálat operatív (helyszínen eltöltött) idejét.
Az indikációk értelmezése, méretezése és a vizsgálat értékelése a helyszínen is elvégezhető, de az eltárolt vizsgálati adatok akár külön szoftver használatával a laboratóriumban később is kiértékelhetők. Az erre fordított idő, a hagyományos technikához hasonlóan nagy mértékben függ a talált indikációk számától, de a laboratóriumban elvégezve nem növeli a helyszínen tartózkodást.
A modern készülékek támogatják az előzetesen eltárolt indikációk jegyzőkönyvi dokumentálását. Az eltárolt vizsgálati adatok, illetve személyre szabható jegyzőkönyv sablonok megkönnyítik a dokumentációk elkészítését.

2. A feltárt eltérések azonosíthatósága, méretezhetősége
A fázisvezérelt ultrahangos vizsgálat sajátossága, hogy az anyag belsejében lévő elváltozásokat kvázi egy időben több irányból keresi. Ebből következően, több oldalról „letapogatva” valósághűbb képet kapunk róluk. Arra is van lehetőség, hogy a vizsgálóműszer a talált indikációkat a munkadarab vázlatrajzán jelenítse meg. A digitális technika egyébként is sokkal pontosabb méretezést tesz lehetővé, mint az analóg, de a fázisvezérelt módszerrel kiegészítve a tér mindhárom dimenziójában egyszerre méretezhetjük az anomáliákat.

3. A vizsgáló személyzet képzettségi szintje
Bármennyire igaz az, hogy a fizikai alapok megegyeznek a hagyományos ultrahangos vizsgálat kapcsán tanultakkal, a leképezés és a látásmód komplexitása miatt az eljárás alkalmazásához többlet képzésre van szükség. Ezért a vizsgálók tanúsíthatóságát előíró szabvány (MSZ EN ISO 9712) a fázisvezérelt vizsgálati módszert külön eljárásként említi, vagyis alkalmazását külön tanúsítványhoz köti.

4. Az indikációk értelmezhetősége
A vizsgálati síkok szemléletes megjelenítése a nem szakmabeliek számára is biztosítja az anyagban lévő elváltozások (reflektorok) könnyebb értelmezését, a képzett szakember pedig gyorsabban tudja elvégezni az indikációk értékelését, osztályozását.

5. Vizsgálati költségek
Be kell látni, hogy a többlet információért, a gyorsabb eredményért, a szükséges magasabb szaktudás miatt és nem utolsó sorban a drágább eszközök ára miatt magasabb vizsgálat díjat kell/lehet elszámolni. Ahhoz, hogy ezt a megrendelői oldal is belássa, minősített, jól képzett vizsgálók minőségi, megbízható munkájára van szükség. Így csak az olyan vizsgálati területeken éri meg alkalmazni ezt a technikát, ahol a hozzáférés térben és időben korlátozott, illetve ahol fontos az, hogy az anyagfolytonossági hiányokat rajzon/képen is szemléltessük.
A címben feltett kérdésre tehát az a válaszom, hogy igen, érdemes ezt az ultrahangos módszert megtanulni és használni. Az ultrahangfizikát ez a módszer sem módosítja, tehát ebben nem tér el a hagyományos A-képes hibakereső technikától, de hibaábrázolásban és méretezésben mindenképpen többlet információt ad annál.

 


Elérhetőségek

Dénes Gáborné (Klári)

Anyagvizsgáló képzésszervező

anyagvizsgalo@hidrakepzes.hu
+36-20-353-2992
+36-1-426-0349

Lantos Nikoletta

Anyagvizsgáló képzésszervező

anyagvizsgalo@hidrakepzes.hu
+36-20-952-5819
+36-1-426-0349
1108 Budapest, Harmat utca 208.