TŰZVÉDELEM ALAPJAI Előre


A tűz elleni védekezés minden állampolgár kötelessége! Ennek érdekében mindenkinek meg kell ismernie és meg kell tartania a vonatkozó tűzmegelőzési szabályokat, a tűz- és káresetek jelzésével, továbbá a tűz oltásával és a műszaki mentéssel kapcsolatos kötelezettségeket.

A jogszabályi háttér lehet:
Fontosabb tűzvédelmi jogszabályok az alábbiak: Kimondottan a tűzvédelemmel foglalkozó jogszabályokon kívül több más jogszabály, nemzeti szabvány is foglalkozik egyes területek szabályozásán belül tűzvédelmi kérdésekkel.

A tűzvédelmi törvény alapvető követelményként határozza meg, hogy a gazdálkodó szervek gondoskodjanak a jogszabályokban és nemzeti szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.
Jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható. Ilyen tevékenységnek minősül - egyebek mellett - a "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba sorolt, 300 kg tömegmennyiséget meghaladó anyagoknak ipari és szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását és tárolását végzők tevékenysége.

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: BM OKF) kiadta a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagát, melynek alapján az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba sorolt, 300 kg tömegmennyiséget meghaladó anyagoknak ipari és szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását és tárolását végzőknek, valamint a tevékenységüket közvetlenül irányító vezetőknek az alábbi szakismeretekből tűzvédelmi szakvizsgát kell tenniük:
TŰZVÉDELEM ALAPJAI Előre